Nieuws - 29 april 2015

Milieutechnologie viert feest

De leerstoelgroep Milieutechnologie viert op 29 en 30 april haar vijftigjarig bestaan. Tijdens het congres dat hier aan gekoppeld is wordt tevens het startschot gegeven voor het onderzoeksprogramma Water Nexus.

Tekst: René Didde

Water Nexus is een samenwerkingsproject met 25 bedrijven om onder meer zout water en effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties in te zetten als proceswater voor de industrie. Zo blijft meer zoet water beschikbaar voor consumenten en de landbouw. Je zou het niet direct zeggen maar waterschaarste komt ook in Nederland voor, zegt Jan Weijma, mede-organisator van het congres. ‘Niet alleen op de zandgronden in het oosten maar ook in het westen waar verzilting de zoetwatervoorziening bedreigt’, aldus Weijma. Water Nexus gaat dit jaar van start en loopt tot 2020. In totaal is 6 miljoen euro onderzoeksgeld beschikbaar gesteld door de bedrijven en kennisinstellingen. Naast Wageningen UR doen Universiteiten van Twente, Delft, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Leiden mee aan het onderzoek. Bedrijven die meedoen zijn onder andere Shell en Dow Chemical.

In de papieren Resource die op donderdag 30 april verschijnt staat een groot achtergrondverhaal over Milieutechnologie. Zorg dat je hem leest.