Nieuws - 1 januari 1970

Milieutechnologie maakt schonere compost

Onderzoekers van de sectie Milieutechnologie hebben met afvalverwerker Essent Milieu een systeem ontwikkeld voor de productie van compost met veel minder zware metalen dan doorgaans het geval is. Het systeem heeft groenafval als grondstof, en onttrekt hieruit ook zand en energie.

De huidige composteersystemen op basis van groenafval produceren compost van lage kwaliteit: er zitten te veel gronddeeltjes in, en door de aanwezigheid van zware metalen wordt dikwijls niet voldaan aan de wettelijke normen voor gebruik in bijvoorbeeld de tuinbouw. Uiteindelijk moet een substantieel deel toch naar de stortplaats of de verbrandingsoven.
Het aangeleverde groenafval in Nederland bestaat doorgaans voor slechts 25 tot 35 procent uit organisch materiaal. Het nieuwe composteersysteem verschilt van het traditionele systeem doordat het zanddeeltjes zorgvuldig scheidt van de organische fractie. De scheiding van deeltjes gebeurt in een roterende installatie met diverse zeven en een sprinklersysteem. Uit de organische fractie die hierdoor wordt verkregen, wordt het grovere deel onttrokken. Uiteindelijk blijft een fractie over met nagenoeg geen zware metalen zoals zink, lood en koper. Het vormt een compost van hoge kwaliteit, dat geschikt is als bodemverbeteraar en potgrond.
De onderzoekers, drs Adrie Veeken, Vinnie de Wilde en dr Bert Hamelers, hebben eraan gedacht om elke fractie van het groenafval een bestemming te geven. Als de composteermethode op grote schaal wordt toegepast, kan het zand volgens hen dienen als ondergrond voor nieuwe wegen. De zandfractie is nagenoeg vrij van zware metalen en organische stof en voldoet daarmee aan de wettelijke normen.
Met dit composteersysteem is het ook mogelijk energie te produceren. Het is voorzien van een anaƫrobe reactor, waarin het overgebleven afvalwater wordt geleid, dat onder meer organische deeltjes bevat waaraan zware metalen kleven. De bacteriƫn in de reactor zetten dit om in methaangas, een duurzame energiebron.
De materiaal- en bouwkosten van het ontwikkelde systeem zijn vergelijkbaar met de bestaande systemen. Maar uiteindelijk zal het meer opleveren, menen de onderzoekers, vanwege de hogere kwaliteit compost, de benutting van de zandfractie en de productie van energie. / HB