Nieuws - 1 januari 1970

Milieutechnologen richten vizier op waterstof en ethanol

De sectie Milieutechnologie van Wageningen Universiteit gaat onderzoek doen naar nieuwe biologische methoden om waterstof en ethanol te produceren. Ze krijgen daarvoor 200.000 euro uit het programma Nieuw Energie Onderzoek (NEO-programma) van NOVEM, de organisatie voor energie en milieu van het ministerie van Economische Zaken.

De milieutechnologen onder leiding van dr. Bert Hamelers willen de brandstof ethanol produceren op basis van vetzuren in plaats van suikers, de traditionele methode. Waterstof willen ze maken uit organisch afval uit de landbouw, de industrie en het riool, met behulp van zogenaamde elektrochemisch actieve bacteriën.
Het idee is voortgekomen uit het onderzoek van de milieutechnologen naar de biologische brandstofcel. Een dergelijke brandstofcel kan met elektrochemisch actieve bacteriën in een enkele stap elektriciteit maken uit organisch materiaal. Deze brandstofcel is ook te gebruiken om waterstof mee te maken. Onderzoeksleider ir. Rene Rozendal: ,,Voor waterstof is altijd een afzetmarkt. Denk maar aan de petrochemische industrie, die een grote afnemer van waterstof is voor hun processen.''
De Wageningse sectie Milieutechnologie heeft zich de afgelopen twintig jaar voornamelijk gericht op biologische waterzuivering en methaanproductie, en heroriënteert zich nu. Prof. Cees Buisman, hoogleraar Biologische kringlooptechnologie: ,,Onze groep heeft de laatste twintig jaar veel bekendheid gekregen met het biologisch produceren van methaan uit afvalwater. Nu willen we ons richten op het biologisch produceren van elektriciteit, waterstof en ethanol.''
Prof. Fons Stams van de sectie Microbiologie merkt op: ,,Waterstofvorming en waterstofconsumptie zijn twee belangrijke processen bij de vorming van methaan uit organische afvalstromen. Methaanvorming wordt al zo'n 25 jaar in Wageningen bestudeerd, maar het ontkoppelen van methaanvorming en waterstofvorming is nieuw en zeer innovatief.''
Ook onderzoeksvoorstellen van TNO en ECN op het gebied van waterstof en brandstofcellen zijn gehonoreerd door het NEO-programma van NOVEM. | H.B.