Nieuws - 22 april 2010

Milieuprikkels nodig voor Vietnamese garnalentelers

De garnalenteelt in Vietnam is minder vervuilend dan in Thailand en Indonesië, omdat de teelt minder intensief is. Nu de Vietnamese regering de garnalenteelt wil intensiveren, zijn investeringen in milieumaatregelen nodig.

Dat stellen Wageningse milieusociologen en systeemanalisten in het komende nummer van Agricultural Water Management. Promovendus Pham Thi Anh onderzocht de vervuiling van intensieve garnalentelers aan de kust in Vietnam. In dat gebied loopt een project van Unesco voor restauratie van de mangrovebossen. Na China en Indonesië produceert Vietnam de meeste garnalen ter wereld. Toch is er weinig over de milieuprestaties van de garnalensector gepubliceerd in internationale tijdschriften, zegt medeauteur Simon Bush van de leerstoelgroep Milieubeleid.

Milieutechnologie
Zijn collega Anh analyseerde de waterkwaliteit en de vervuiling van het sediment in de shrimp ponds. Ze concludeert dat vooral intensieve garnalentelers de milieuvoorschriften overtreden. Ze ziet echter ook mogelijkheden om de vervuiling te beperken. De garnalentelers kunnen in Vietnam beschikbare milieutechnologie gebruiken om het water uit de vijvers te zuiveren en ze kunnen het water, dat rijk is aan stikstof en fosfaten, doorsluizen naar groentetelers in het gebied.
Voorts moeten de garnalentelers meer inzicht krijgen in de schadelijke gevolgen van chemicaliën en antibiotica voor het milieu. De garnalentelers kampen, net als in andere landen, met het white spot syndrom, een dodelijk virus voor garnalen. Het vervuilde sediment uit de vijvers wordt nu vaak in het milieu gedumpt, maar kan beter apart worden opgeslagen en gedroogd, legt Bush uit.’It’s a matter of good housekeeping.’

Marktprikkels
De auteurs adviseren dat de Vietnamese regering, die de teelt wil intensiveren, om aanschaf van milieutechnologie te stimuleren. Ook pleiten ze voor marktprikkels. ‘Een milieukeurmerk als GlobalGAP stelt eisen aan visproducten. Telers die er aan voldoen, krijgen toegang tot de Europese consumentenmarkt, maar geen betere prijs. Ze zouden een meerprijs moeten krijgen’, stelt Bush.