Wetenschap - 25 januari 2001

Milieuonderzoekers meest productief

Milieuonderzoekers meest productief

Onderzoekers van de inmiddels opgeheven onderzoekschool Milieuchemie en Toxicologie hebben in 1999 de meeste publicaties geschreven in wetenschappelijke tijdschriften. De maatschappijwetenschappers van het Mansholtinstituut en de plantenwetenschappers van Experimentele plantenwetenschappen (EPS) waren binnen Wageningen Universiteit het minst productief. Dat blijkt uit het wetenschappelijk jaarverslag 1999 dat onlangs uitkwam.

De hitlijst van veelpublicerende leerstoelgroepen werd in 1999 aangevoerd door 'Agrotechniek en fysica'. In de lijst over 1998 stond die groep ook al in de top, als vijfde. Andere leerstoelgroepen die de lijst aanvoeren, waren ook in 1998 succesvol. Diervoeding, dat nu vijfde staat, bezette in 1998 de tweede plek. Gezondheidsleer (4), dat inmiddels is verhuisd naar de universiteit van Utrecht, stond in de laatste hitlijst op drie. Nieuw in de top vijf is Moleculaire genetica van industri?le micro-organismen.

De verschillen tussen de leerstoelgroepen zijn klein. Een publicatie meer of minder scheelt al snel een aantal plaatsen. In grote lijnen is het beeld dat de hitlijst oplevert echter stabiel. Veel leerstoelgroepen die in 1998 in de staart van de ranglijst te vinden waren, staan daar ook in 1999. In de afgedrukte hitlijst staat per leerstoelgroep het aantal publicaties in gerefereerde wetenschappelijke tijdschriften per onderzoeker. In het jaarverslag telt een aio voor 0,8 onderzoeker, een staflid telt voor 0,5 mee. De rest van hun tijd worden zij geacht aan onderwijs of management te besteden.

De publicatiecultuur blijkt bij de verschillende wetenschapsgebieden nogal te verschillen. Wie namelijk niet alleen de publicaties in gerefereerde wetenschappelijke tijdschriften telt, maar ook die in andere bladen, krijgt een geheel andere hitlijst. Veel 'harde' leerstoelgroepen publiceren vooral in de wetenschappelijke tijdschriften, in bladen die zich op een breder publiek richten zie je ze haast niet terug. Maatschappijwetenschappers van Communicatie- en innovatiestudies en, marktkunde en agrarische geschiedenis zijn veel vaker terug te vinden in tijdschriften die zich niet alleen op wetenschappers richten.

Korn? Versluis

Het percentage onderzoekers dat direct betaald wordt door de universiteit (eerste geldstroom), onderzoeksfondsen (tweede geldstroom) en andere financiers (derde geldstroom), per onderzoekschool. Gemiddeld werken er bij de universiteit op elke onderzoeker die direct uit de middelen van de universiteit wordt betaald twee onderzoekers die betaald worden door externe financiers.

Vlag en EPS succesvol bij aantrekken onderzoeksfondsen

De Wageningse onderzoekscholen weten met wisselend succes onderzoeksfondsen aan te boren. In het algemeen geldt; moleculen leveren geld op. Voedingsschool Vlag en plantenonderzoeksschool EPS zijn relatief het meest succesvol. Driekwart van de onderzoekers van die instituten wordt betaald door externe financiers.

De onderzoeksschool Productie-ecologie, die zich richt op de traditionele landbouw, en het sociaalwetenschappelijke Mansholtinstituut zijn het minst in trek bij externe financiers. Ongeveer de helft van de onderzoekers wordt daar door de universiteit betaald. Anders geformuleerd: per medewerker die door de universiteit wordt betaald weten Vlag en EPS drie extra onderzoekers aan te trekken tegen ??n extra onderzoeker voor PE en het Mansholtinstituut.

Totaal aantal publicaties per onderzoeker, in wetenschappelijke en in andere tijdschriften.

Publicaties overall per medewerker

Hoogste scores

Onderwijskunde 17,62

Huishoudstudies 13,79

Communicatie- en innovatiestudies 13,71

Agrarische geschiedenis 13,21

Waterhuishouding 11,91

Geo-informatiekunde en remote sens. 10,31

Diervoeding 9,76

Toegepaste informatiekunde 9,29

Nematologie 9,22

Algemene economie 8,75

Laagste scores

Irrigatie en waterbouwkunde 2,26

Biofysica 1,96

Biologische landbouw 1,90

Visteelt en visserij 1,79

Toxicologie 1,74

Moleculaire biologie 1,70

Plantenfysiologie 1,63

Bodemkwaliteit 1,19

Erfelijkheidsleer 0,99

Plantenveredeling 0,58

Overzicht van het aantal publicaties in gerefereerde wetenschappelijke tijdschriften en proefschriften per onderzoeker bij de verschillende onderzoekscholen.

EPS Experimentele plantenwetenschappen

PE Productie-ecologie en beheer van natuurlijke hulpbronnen

WIAS Wageningen Instituut voor Dierwetenschappen

WIMEK Wagenings instituut voor milieu- en klimaatstudies

M&T Milieuchemie en toxicologie

VLAG Voeding, levensmiddelen- en agrobiotechnologie

MI Mansholtinstituut

Ceres Research School for Resource Studies for Development