Nieuws - 1 januari 1970

Milieunorm leidt tot hogere grondprijs

Milieunorm leidt tot hogere grondprijs

Milieunorm leidt tot hogere grondprijs

De grondprijzen in de landbouw zullen fors stijgen als de melkveehouders evenwichtsbemesting toepassen, waarbij evenveel mest in de bodem wordt gebracht als de planten opnemen. Dat blijkt uit een studie van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO). De gemiddelde hectareprijs in Nederland door bij de beperking van de mestgift stijgen tot ruim honderdduizend gulden, tegen ruim zestigduizend gulden zonder evenwichtsbemesting, berekent het LEI

De evenwichtsbemesting, zoals vormgegeven in strengere bemestingsnormen, leidt ertoe dat de boeren minder ruwvoer van hun land kunnen halen, waardoor ze hun melkquotum moeilijker kunnen volmelken. Dat leidt tot een grote vraag naar grasland, waardoor de grondprijs stijgt. In de provincie Noord-Brabant kan de grondprijs tot boven de anderhalve ton per hectare stijgen, in Noordoost-Groningen blijft de prijs onder de halve ton. Doordat de vraag naar ruwvoer voor de melkveehouders stijgt, zal het areaal voor akkerbouw in Nederland afnemen, verwacht het instituut. A.S

Wageninger publiceert in Nature theorie over meten biodiversiteit


Ecologen zoeken al lang naar de logica achter de variatie in planten- en diersoorten. Probleem is dat planten en dieren voor hun voeding binnen een leefgebied vaak afhankelijk zijn van dezelfde mineralen, planten en prooidieren. Ecologen kunnen daarom moeilijk begrijpen dat tientallen soorten planten en dieren in oon leefgebied naast elkaar leven zonder dat de ene soort de andere wegconcurreert omdat die toevallig het beste de hulpbronnen kan benutten

Om dit probleem op te lossen, kijken Olff en Ritchie naar de manier waarop planten en dieren de hulpbronnen consumeren. Ze maakten daarbij gebruik van eerdere studies, waaruit bleek dat de verdeling van voedsel en voedingsstoffen over een leefgebied en de verspreiding van die leefgebieden te beschrijven valt met fractale geometrie. De lichaamsgrootte van een plant of dier is hierbij bepalend voor de hoeveelheid en de kwaliteit van het voedsel die ze kunnen ontdekken. Zo zal een klein dier als een mier gericht zoeken naar hoogwaardig voedsel, terwijl grote grazers als zebra's en gnoes grote hoeveelheden laagwaardig voer verstouwen

De ecologen kunnen met deze theorie de verdeling van voedsel en van voedingsstoffen in een leefgebied bepalen, terwijl ze rekening kunnen houden met de manier waarop planten en dieren de hulpbronnen consumeren. Zo kunnen ze beter de verdeling van planten- en diersoorten in een leefgebied begrijpen en voorspellingen doen bij veranderende omstandigheden in een leefgebied. De ecologen toetsten de theorie aan diversiteitspatronen van grote grazers als zebra's en gnoes in de Afrikaanse savannes en de soortenrijkdom van planten in een Amerikaans prairiegebied. M.W