Nieuws - 21 juni 2012

Milieuhal wordt Waterapplicatiecentrum

De milieuhal bij VHL in Leeuwarden wordt grondig verbouwd. Er komt een waterapplicatiecentrum, waarin waterbedrijven en –opleidingen samen toegepast wateronderzoek gaan doen. Vandaag zetten de deelnemers hun handtekening.

Milieuhal-2012-06-20_15_15_28.jpg
Het waterapplicatiecentrum is een samenwerkingsverband van VHL, stichting WELL en de Water Alliance. De stichting huurt de onderzoeksruimte van VHL en verhuurt die door aan bedrijven en onderwijsinstellingen, waaronder VHL. Stichting WELL faciliteert jonge waterbedrijfjes, bij de Water Alliance zijn veel watertechnologiebedrijven betrokken.
‘Nu geeft VHL vier onderwijsmodules per jaar aan studenten in de hal. Daardoor wordt de apparatuur niet gebruikt in delen van het jaar', zegt Bob van Bijnen. Hij is facility manager bij het wateronderzoekscentrum Wetsus en bestuurslid van het applicatiecentrum. ‘Door de verbouwing en investering in apparatuur kunnen bedrijven nu nieuwe producten vormgeven in het centrum en kan er nauw worden samengewerkt tussen bedrijven en opleidingen. Studenten leren straks technologie toepassen in een real life setting.'
Leeuwarden presenteert zich als watertechnologiehoofdstad van Nederland en huisvest een cluster van kennisinstellingen, bedrijven en overheden die willen samenwerken op dit gebied. Wat daarbij nog ontbrak, was een laboratorium voor toegepast onderzoek. ‘Wetsus doet wetenschappelijk onderzoek met bedrijven en kennisinstellingen, maar geen toegepast productonderzoek', zegt Van Bijnen. ‘Die bedrijven kunnen de nieuwe technologie nu vormgeven in het applicatiecentrum en aansluiten bij het toegepaste onderzoek van de hogescholen. Door fysiek bij elkaar te zitten, worden de scheidslijnen tussen bedrijf en onderwijs zo dun mogelijk.'
Het ministerie van EL&I, de provincie Friesland en gemeente Leeuwarden financieren de 1,8 miljoen euro die nodig is voor de verbouw van de hal en aanschaf van apparatuur. Vandaag zetten de deelnemers hun handtekening onder het waterapplicatiecentrum en drinken een borrel.