Nieuws - 18 maart 2015

Milieudefensie: conclusie megastallen klopt

tekst:
Albert Sikkema

Milieudefensie blijft achter haar presentatie staan van het megastallen-onderzoek van Alterra. Weliswaar presenteerde Milieudefensie de aantallen ‘megabedrijven’ in 2005, 2010 en 2013 als ‘megastallen’, maar de conclusie van het onderzoek – een sterke groei aan megastallen – blijft overeind, stelt campagneleider Jacomijn Pluimers van Milieudefensie.

Volgens Pluimers ontstond er na het onderzoek van Alterra onzekerheid over de cijfers over megastallen. ‘Uit de cijfers bleek dat het aantal megastallen in een van de categorieën de afgelopen jaren was gedaald, terwijl het onwaarschijnlijk is dat zo’n nieuwe megastal binnen 5 jaar weer wordt afgebroken. Daarom zijn wij bij de presentatie uitgegaan van het aantal megabedrijven, maar we noemen ze megastallen, want die term kent het publiek. Wij bedoelen met megastallen ook megabedrijven.’

De stijging van het aantal megastallen met 136 procent in de afgelopen jaren, zoals Resource die vermeldt, komt neer op ‘een schokkende ruime verdubbeling’, vindt Pluimers. De stijging van het aantal megabedrijven bedraagt zelfs een factor 2,66, ofwel een bijna verdrievoudiging, verklaart Milieudefensie.

Verder betwist Pluimers de conclusie van Alterra-onderzoeker Edo Gies dat door de groei van het aantal megastallen de Nederlandse veehouderij steeds duurzamer wordt, op landelijke schaal. ‘De eventuele milieuwinst van megastallen gaat gelijk weer verloren omdat er meer dieren in de stal zitten. Een duurzame veehouderij krijgen we niet door meer megastallen maar door minder dieren’ Vooral het aantal melkkoeien is de afgelopen jaren sterk gestegen, vanwege het naderende einde van het melkquotum, aldus Pluimers.