Nieuws - 1 januari 1970

Milieubus komt naar studenten toe

Milieubus komt naar studenten toe

Milieubus komt naar studenten toe


De Milieubus gaat de studentencomplexen langs om Klein Chemisch Afval op te
halen. Op verzoek van Stichting Flat Overleg en de SSHW zet de gemeente de
Milieubus in om studentenafdelingen te verlossen van de vaak overvolle
emmers met chemisch afval.
Bij wijze van experiment zal de milieubus gedurende vier avonden de grote
studentencomplexen langs gaan, beginnend bij Asserpark en Droevendaal op
maandagavond 20 januari. ,,Als je op een afdeling woont hoef je alleen maar
even de trap af met je bakje’’, zegt Richard van Oorschot, de voorzitter
van Stichting Flatoverleg. |
L.M.