Nieuws - 18 januari 2001

Milieubeleid bodemverzuring kan de helft goedkoper

Milieubeleid bodemverzuring kan de helft goedkoper

De kosten van de aanpak van bodemverzuring in Europa kunnen gehalveerd worden. Dat gebeurt echter niet doordat het milieubeleid voor de komende tien jaar al vastligt.

Milieueconoom ir. Erik Schmieman vond in zijn promotieonderzoek dat sommige veroorzakers van zure regen makkelijker te reduceren zijn dan andere. Zo is het effici?nter om zwavel uit brandstof te halen dan om de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak te beperken. Ook is het goedkoper emissiebeperking te bereiken in Polen dan in Nederland, waar tachtig procent van de vooral goedkopere technieken van emissiereductie al toegepast is.

Het huidige milieubeleid rekent echter met maximaal toelaatbare drempelwaarden van emissies, die afgesproken zijn door Europese landen. Een bodem heeft een natuurlijke capaciteit om te herstellen van vervuiling, en daar wordt de drempelwaarde van maximale uitstoot op afgestemd. Volgens Schmieman zou het beter zijn uit te gaan van de feitelijke vervuiling van de bodem. Op die basis maakte hij een computermodel. Zijn model houdt ook rekening met een ander milieuprobleem: ozon in smog, die longaandoeningen kan veroorzaken. Met het model ontstaat een beter beeld van de mate en snelheid van vervuiling. Beleid dat op deze andere berekening stoelt, kan dus beter rekening houden met verschillen tussen gebieden en tussen stoffen.

Schmieman berekende dat een dergelijk beleid de kosten van emissiereductie zou kunnen halveren. Toch gebeurt dat niet. Reden is volgens hem dat het milieubeleid al vastligt in star beleid van 1999 tot en met 2010. Meer mogelijkheden ziet Schmieman in Azi?. Daar zijn zure regen en smog relatief nieuwe problemen en wordt beleid op dit moment gevormd. Met een flexibel model op basis van metingen van feitelijke vervuiling, is daar veel winst te behalen. | J.T.

Schmieman promoveert 19 januari bij prof. dr. Ekko van Ierland, hoogleraar milieueconomie en prof. dr. Leen Hordijk, hoogleraar milieusysteemanalyse.