Nieuws - 1 januari 1970

Milieu en plantwetenschappen uit de gratie

Milieu en plantwetenschappen uit de gratie

Milieu en plantwetenschappen uit de gratie

Wie wil er nog in Wageningen studeren? Landbouw is uit en dat zorgt ervoor dat er elk jaar weer minder eerstejaars studenten voor de poorten van Nederlands kleinste universiteit staan. De afgelopen vier jaar liep het aantal studenten van de LUW met 22 procent terug, van 4855 naar 3780 studenten

Niet alleen het negatieve landbouwimago speelt de LUW parten, ook het aantal hbo'ers dat een vervolgstudie op de universiteit gaat doen, neemt af. Minister Ritzen ontmoedigde in het begin van de jaren negentig de voor hem dure stapeling van studies. Vooral de LUW had daar last van, omdat zij relatief veel instroom vanuit het hbo had. Begin jaren negentig kwamen nog ruim tweehonderd doorstromers per jaar, nu nog ongeveer tachtig

Toch is het niet overal kommer en kwel. Wie kijkt naar de ontwikkelingen van de verschillende studierichtingen, ziet een divers beeld. Plantenwetenschappen, milieu en economie zijn uit; groene ruimte en voeding zijn juist in. Vooral de landgebruiksrichtingen mogen zich verheugen in een toenemende belangstelling. De verbreding van de opleiding Bosbouw tot Bos- en natuurbeheer leidde tot een verdubbeling van de instroom en de opleiding Bodem, water en atmosfeer trekt dertig procent meer studenten dan in 1994. Het percentage van de LUW-studenten dat een L-richting (landgebruik) volgt, steeg de laatste vier jaar van 18 naar 24 procent

Voeding van de mens en Biologie completeren het rijtje van stijgers. Dalende belangstelling is er vooral voor de plantwetenschappen en milieu. Opvallend is de terugloop van de maatschappijwetenschappen. K.V