Nieuws - 26 april 2001

Middernacht

Middernacht

Dr. ir. Frans Aarts, prof. dr. ir. Herman van Keulen van Plant Research International en ir. Paul Galama van het Praktijkonderzoek Veehouderij (v.l.n.r.) werken diep in de nacht. Een congres van grote veehouders in Australi? stelt per telefoon vragen aan het panel in Wageningen. Een camera zendt de beelden over en weer.

"Het was alsof we erbij zaten", vertelt Aarts na afloop. Het panel was gevraagd vanwege zijn ervaring met het milieuproefbedrijf De Marke en het project Koeien en kansen, waar melkveehouderij en milieu centraal staan. De Australische veeboeren wilden wel eens weten hoe de Nederlanders er in slaagden rekening te houden met wensen uit de maatschappij. Dat is ook voor hen interessant omdat down under de roep om een beter dierenwelzijn klinkt. Vanwege de lage melkprijs krijgen de koeien niet bijgevoerd in de winter, waardoor ze sterk vermageren. Behalve over de aanpak van het proefproject kwamen er veel vragen over MKZ. | L.N.