Nieuws - 28 februari 2002

Microbiologische modellen kloppen niet, maar zijn wel goed

Microbiologische modellen kloppen niet, maar zijn wel goed

Om te voorspellen wanneer levensmiddelen niet meer goed zijn, gebruiken bedrijven wiskundige modellen die de groei van ??n soort bacteri?n beschrijven. Die modellen wijken af van de werkelijkheid, ontdekte een Wageningse onderzoeker. Ze gaan uit van ??n bepaalde bacteriestam, terwijl er in levensmiddelen altijd meerdere stammen aanwezig zijn. Toch kan de industrie de modellen blijven gebruiken. De werkelijkheid en het model gaan pas van elkaar afwijken als de houdbaarheidsdatum is overschreden en het levensmiddel door bederf al oneetbaar is geworden.

Pradeep Malakar kwam de discrepantie op het spoor door de voorspellingen van modellen te vergelijken met vaste stoffen en vloeistoffen waarin Malakar twee soorten bacteri?n had losgelaten. | W.K.

Malakar promoveerde op 25 februari bij prof. Klaas van 't Riet, voormalig hoogleraar in de levensmiddelenproceskunde.