Nieuws - 1 januari 1970

Meting effect agrarisch natuurbeheer ondeugdelijk

Meting effect agrarisch natuurbeheer ondeugdelijk

Meting effect agrarisch natuurbeheer ondeugdelijk


Ruim 24 miljard euro heeft de Europese Unie sinds 1994 uitgegeven aan
agrarisch natuurbeheer, maar of het de natuur heeft geholpen is nauwelijks
bekend. Dat schrijven dr David Kleijn van de leerstoelgroep Natuurbeheer en
plantenecologie en prof William Sutherland van de University of East Anglia
in het komend nummer van de Journal of Applied Ecology. Veel van de
evaluaties zijn ondeugdelijk uitgevoerd, stelt Kleijn.

,,We hebben diep moeten graven'', vertelt Kleijn over de zoektocht naar de
weinige onderzoeken naar agrarisch natuurbeheer in Europa. 62 Onderzoeken
vonden Kleijn en Sutherland uiteindelijk. Maar het merendeel van de
onderzoeken is volgens Kleijn en Sutherland niet goed genoeg om een
betrouwbaar idee te geven van het effect van agrarisch natuurbeheer. ,,Het
merendeel van de evaluaties is ondeugdelijk'', aldus Kleijn. 31 Procent van
de onderzoeken mist een statistische onderbouwing. Bovendien wordt in de
evaluatie niet altijd meegewogen dat veel van de beheersovereenkomsten
worden afgesloten op gebieden met reeds hoge natuurwaarden. Daardoor
ontstaat een positiever beeld van de effecten van het beheer.
Opvallend is dat 81 procent van de evaluaties in Engeland of Nederland zijn
uitgevoerd, terwijl die landen samen slechts ongeveer zes procent van het
Europese budget voor agrarisch natuurbeheer opmaken. Volgens Kleijn komt
dit doordat er in deze landen, wat agrarisch natuurbeheer betreft, meer
nadruk ligt op natuurbescherming, terwijl in de andere landen meer aandacht
is voor milieutechnische oplossingen.
Kleijn en Sutherland pleiten in het artikel voor ecologische evaluaties als
integraal onderdeel van beheerspakketten. Het lijkt er volgens de
onderzoekers op dat pakketten waar boeren een positief gevoel over hebben
wel kansen op succes hebben. Pakketten die financieel wel wat opleveren
maar leiden tot ongemak, maken zonder ondersteuning, overleg, stimulans en
evaluatie weinig kans op succes, denken ze.
Volgens Kleijn is het onderzoek niet alleen een waarschuwing voor de landen
die nu al weinig evaluaties laten doen naar agrarisch natuurbeheer. ,,In
Nederland is met de introductie van het Programma Beheer elke vorm van
evaluatie en monitoring van agrarisch natuurbeheer afgeschaft. Ik denk dat
dat heel slecht is.'' Kleijn is op dit moment bezig met een vergelijkend
onderzoek naar de effecten van agrarisch natuurbeheer in Nederland,
Engeland, Duitsland, Zwitserland en Spanje. Dat hoopt hij in de loop van
2004 af te ronden. | M.W.