Nieuws - 22 maart 2017

Methaanuitstoot meten in koeienboeren

tekst:
Didi de Vries

De genen van een koe beïnvloeden haar methaanuitstoot. Dat betekent dat melkveehouders de uitstoot blijvend kunnen verlagen door hierop te fokken. Maar het valt in de praktijk niet mee om tussen honderden koeien die koe te vinden die het minste methaan uitademt, schrijft onderzoeker Yvette de Haas van Wageningen Livestock Research in Journal of Dairy Science.

Foto: Shutterstock

Koeien zetten gras om in dierlijke eiwitten. Hierbij ontstaat het broeikasgas methaan. Een koe boert om dat kwijt te raken en daarbij komt het in de lucht terecht. Er is wel een manier om deze uitstoot bij individuele dieren precies te meten. Een respiratiekamer, een meetkamer waar één koe een hele dag in staat, geeft een zeer nauwkeurig beeld. Voor veel melkveehouders is dit echter te duur en arbeidsintensief.

Methaansniffer
Een alternatief is een methaansniffer, een kleine sensor die methaan registreert. Veehouders kunnen deze bijvoorbeeld in voerbakken plaatsen en zo de concentratie methaan in de adem van een koe tijdens het eten meten. Alleen zijn deze metingen niet representatief voor andere momenten van de dag. Desondanks zijn de metingen volgens De Haas te gebruiken. ‘Een koe is een gewoontedier, maar eet zelden iedere dag exact op dezelfde tijdstippen. Als je op veel dagen meet en daarvan gemiddelden neemt, levert het een voldoende nauwkeurige meting op.’

Een koe is een gewoontedier, maar eet zelden iedere dag exact op dezelfde tijdstippen.

Toch is daarmee nog niet alles gezegd, want er zijn nog geen afspraken gemaakt over het precieze fokcriterium, aldus De Haas. Dat kan methaanuitstoot per liter melk, per kilogram veevoer of per gewicht zijn. Wereldwijd is het gebruikelijk een eenheid te kiezen gericht op productie, dus per liter melk of per hoeveelheid totaal geproduceerde eiwitten (uit zowel melk als vlees). Dat laatste ligt voor melkvee het meest voor de hand, aldus De Haas, omdat de koeien zowel melk als vlees produceren.

Richtlijnen
De Haas verwacht dat er binnen tien jaar richtlijnen voor methaanemissie van rundvee zullen komen. ‘Ik verwacht dat het eerst in landen waar de agrarische sector verantwoordelijk is voor het grootste deel van de methaanemissies, zoals Nieuw-Zeeland. In Nederland is dat niet het geval, maar het zal hier wel iets teweegbrengen.’ Voedselcoöperaties en bedrijven spelen ook een rol. Steeds vaker eisen zij van hun leveranciers dat ingrediënten duurzaam geproduceerd zijn. Als zij dat ook voor melk doen, moeten fokkerijcoöperaties in staat zijn hun leden te voorzien van minder methaanboerende koeien.