Nieuws - 1 januari 1970

Meteoveld, Nieuwlanden, Wageningen

Meteoveld, Nieuwlanden, Wageningen

Meteoveld, Nieuwlanden, Wageningen


Studente Bodem, water en atmosfeer Aline Kraai meet de watertemperatuur in
een klein bassin op het proefveld van de leerstoelgroep meteorologie en
luchtkwaliteit. Aan drie ronde drijvertjes zit een antenne met sensoren die
de temperatuur van het water in een kleine bak water meten.
Kraai is bezig met een afstudeervak. Zij wil een computermodel verbeteren
dat het temperatuurverloop in stilstaand water berekent. ,,Ik meet de
gelaagdheid van het water. Overdag is er een duidelijk temperatuurverschil
tussen het water op de bodem en het water aan het oppervlak. De
zonnestralen zorgen ervoor dat het water aan het oppervlak duidelijk warmer
is dan op de bodem. Ik meet de temperatuur van de bodem en van het water op
verschillende dieptes. Verder meet ik de windsnelheid en de
bodemwarmtestroom. De meetresultaten vergelijk ik met een computermodel uit
1996. Met de metingen wil ik controleren of dat model klopt. Als dat niet
zo is, hoop ik verbeteringen door te kunnen voeren.’’
Uiteindelijk moet het verbeterde model entomologen helpen bij het onderzoek
naar malariamuggen. De larven van de mug ontwikkelen zich in stilstaand
water, in de warme laag bij het oppervlak. Misschien hebben ook viskwekers
wat aan het verbeterde model. Hoe dan ook, er gaat iemand mee aan de slag.
,,In juni gaat een entomoloog er mee verder. Die begint dan als aio, wat ik
doe is eigenlijk voorwerk voor het malaria-onderzoek dat hij gaat doen.’’
|
K.V.