Nieuws - 14 december 2006

Met webcam meevergaderen vanuit Engeland

Studente Laura ten Berge van Van Hall Larenstein in Wageningen neemt haar lidmaatschap van de medezeggenschapsraad (MR) erg serieus. Dat ze nu voor haar studie in Engeland zit is voor haar geen belemmering om haar mening te blijven geven over lopende zaken. Als het even kan vergadert ze via de webcam mee.

220_nieuws.jpg
Begin oktober vertrok Laura, studente Equine Management, voor een half jaar naar Engeland voor een studieonderdeel aan het Writtle College in Chelmsford. Het was voor haar geen reden om haar werk voor de MR te staken. Alle vergaderstukken worden haar per post en e-mail toegestuurd, en ze bespreekt via telefoon en e-mail haar standpunten met medeleden. En als het technisch mogelijk is, vergadert ze gewoon mee middels videoconferencing.
’Ik vind het MR-werk heel belangrijk’, laat ze vanuit Engeland weten. ‘Ik vind ook dat je je voor de volle honderd procent moet inzetten als je in de raad zit. Verder was er een aantal agendapunten waar ik graag over mee wilde vergaderen, zoals het gehandicaptenbeleid en de samenwerking met Wageningen Universiteit.’
Writtle College heeft een videoconferencingzaal. ‘Normaal gesproken mag je er als student niet komen. Maar voor de MR wilden ze wel een uitzondering maken. Voor hen was het ook de eerste keer dat er met een buitenlandse school contact werd gelegd. Ik kreeg hier alle medewerking en ze brengen nergens kosten voor in rekening.’
De videoconferencing gaat overigens niet altijd goed. Tijdens de laatste vergadering in Velp kwam de verbinding niet tot stand. In Zwolle, waar de vergaderingen van de Gemeenschappelijke MR van Van Hall en Larenstein doorgaans plaatshebben, ontbreken de faciliteiten. ‘We hebben ook gekeken naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld Skype, maar dat bleek allemaal niet haalbaar. En het zou een kostbare zaak worden om de hele vergadering per telefoon te doen.’
De andere MR-leden hebben bewondering voor Laura. Lennart in ’t Veld, studentlid in het dagelijks MR-bestuur: ‘Als ik naar het buitenland zou gaan zou ik juist alles lekker achter me willen laten. Maar zij wil betrokken blijven, dat vind ik bijzonder. Het is al moeilijk om mensen voor de MR te interesseren, en als iemand zich dan zo graag wil blijven inzetten terwijl ze in het buitenland zit moeten we ook alles doen om dat mogelijk te maken, vind ik.’