Nieuws - 13 maart 2018

Met bibliometrie op vrouwenjacht

tekst:
Roelof Kleis,Kenneth van Zijl

In de zoektocht naar geschikte vrouwen voor een hoogleraarspost gaat WUR de bibliometrie in de strijd werpen: zoeken op basis van publicatiegegevens.

© Guy Ackermans

Vrouwelijke hoogleraren zijn moeilijk te vinden. Werven via de traditionele kanalen levert te weinig kandidaten op. Op zoek naar nieuwe methoden gaat Human Resources daarom samen met WUR-Library een proef doen met bibliometrie: headhunting op basis van publicatiegegevens.

Trefwoorden
Uitgangspunt daarbij zijn de door een leerstoelgroep gepubliceerde artikelen, legt informatiespecialist Theo Jetten (WUR-Library) uit. ‘De eerste stap is om titels en abstracts van artikelen om te zetten in relevante trefwoorden. Met de benoemingsadviescommissie (BAC) bespreek je of die trefwoorden zinvol zijn. Vervolgens ga je op basis van die trefwoorden in een databank op zoek naar mogelijke kandidaten.’

Het gaat erom op deze manier kandidaten in beeld te krijgen die je anders misschien over het hoofd ziet
Theo Jetten, informatiespecialist

In het vervolgtraject komen dan ook andere bibliometrische gegevens aan bod, zoals H-index en citatiescores, die een indicatie geven van iemands wetenschappelijke kwaliteit. De zoektocht beperkt zich overigens niet tot alleen vrouwen. Jetten: ‘Het gaat erom op deze manier kandidaten in beeld te krijgen die je anders misschien over het hoofd ziet, zoals internationale kandidaten. De universiteit wil meer vrouwen, maar het is aan de BAC welke kandidaten ze vervolgens benaderen.’

Zes vacatures
De nieuwe manier van werven komt overgewaaid uit Delft. Wageningen gaat het instrument als pilot inzetten om een nieuwe hoogleraar Law te werven, zegt Hedwig Casteels van Human Resources (recruitment hoogleraren). Zij hoopt dat met de nieuwe aanpak met name talentvolle vrouwen en internationale kandidaten zichtbaar worden. Wageningen heeft dit jaar in ieder geval zes vacatures voor leerstoelhouders. Voor vijf daarvan is in december de werving al van start gaan. Daarvoor komt deze methode te laat.  

WUR stelde het afgelopen jaar vier vrouwelijke hoogleraren aan. Twee daarvan zijn persoonlijk hoogleraar en twee leerstoelhouder. Daar staat de aanstelling van acht mannelijke hoogleraren tegenover, waarvan vier persoonlijke hoogleraren en vier leerstoelhouders.