Nieuws - 21 juni 2001

Mestbeleid rem op investeringen

Mestbeleid rem op investeringen

Het mestbeleid dat midden jaren tachtig in gang is gezet, heeft ertoe geleid dat de varkenshouderij sinds 1987 aanzienlijk minder heeft ge?nvesteerd dan in de periode daarvoor. Dat is een van de conclusies van het onderzoek van agrarisch econoom ir. Koos Gardebroek, die op 22 juni promoveert.

Er zijn altijd twijfels geweest of het mestbeleid zoals dat midden jaren tachtig vorm kreeg werkelijk de productie zou beperken of de varkenshouderij milieuvriendelijker zou maken. De varkensboeren kregen namelijk veel mestrechten en konden daardoor gewoon doorproduceren en nog uitbreiden. Het lijkt logisch dat de investeringen dan ook niet zouden zijn be?nvloed, maar dat blijkt toch wel het geval. Econometrist Gardebroek ontwikkelde een investeringsmodel voor Nederlandse varkensbedrijven waarin hij de restricties van het mestbeleid meenam. Dit model en de testuitkomsten geven aan dat boeren in de periode vanaf 1987 wel degelijk belemmerd zijn in hun investeringen. Verminderde investeringen hebben mogelijk geleid tot vermindering van innovaties en concurrentiekracht van deze bedrijven. Het betekent ook dat investeringen die bijdroegen aan de oplossing van het mestprobleem lager werden.

Het proefschrift van Gardebroek is vooral methodologisch van aard. Zo ontwikkelde hij bijvoorbeeld een methode om op varkensbedrijven de relatie tussen het management, dat niet meetbaar is, te relateren aan andere, wel meetbare, bedrijfskenmerken zoals investeringen. | J.T.

Gardebroek promoveert op 22 juni bij prof. dr. ir. Arie Oskam, hoogleraar Agrarische economie en plattelandsbeleid.