Nieuws - 28 maart 2002

Mest

Mest

Over tien jaar is het mestprobleem nog niet opgelost, voorspelt prof. Huub Spiertz, voorzitter van een commissie van mestdeskundigen. Toch is hij er geen voorstander van om de milieunormen voor mest al in 2003 aan te scherpen, zoals het Milieu- en Natuurplanbureau wil. Dat zou namelijk een snelle sanering van de intensieve veehouderij betekenen.

Spiertz: "Je moet kijken hoe je milieudoelen haalt zonder onnodige schade aan de sector. Wij concludeerden dat als je de normen in 2003 aanscherpt, de kosten voor mestafzet in de intensieve veehouderij en in de melkveehouderij op de droge zandgronden drastisch omhoog gaan. En voor de belasting van het milieu maakt het niet zo veel uit of je de stikstof- en fosfaatoverschotten een paar jaar later omlaag brengt. Het belangrijkste is dat de betreffende sectoren de vastgestelde normen realiseren. Verder is het naijleffect van wat er al in de bodem zit vele malen groter." | L.N.

Lees verder op pagina 9.