Nieuws - 30 mei 2002

Mensenwerk: Jeroen Smit, derdejaars Agrotechnologie

Mensenwerk: Jeroen Smit, derdejaars Agrotechnologie

'Hightech kan veel voor boeren gaan betekenen'

Aanvankelijk wilde Jeroen Smit veearts worden. Daar kwam hij van terug toen hij een paar keer met een veearts mee was geweest. Omdat hij toch iets met landbouw wilde doen en techniek leuk vond, ging hij Agrotechnologie studeren. Begin juli presenteert hij samen met drie andere studenten zijn visie op de landbouw op een Europees congres over de toekomst van de landbouwtechniek.

De Agrotechnologen zijn goed georganiseerd. "Alle studenten zijn lid van onze studievereniging Heeren XVII. We organiseren niet alleen feesten zoals het 'plat zuipen en naar huis kruipen feest' maar ook dingen die met de studie te maken hebben", zegt Smit, die zich in het bestuur met de externe zaken bezighoudt. Het was dus ook niet zo gek dat hoogleraar agrarische bedrijfstechnologie professor M?ller de studievereniging benaderde met het idee te proberen een bijdrage te gaan leveren aan het Unacoma Vision Event voor jongeren tot 35 jaar op een congres van landbouwtechneuten. Smit: "De organiserende European Society of Agricultural Engineers had een soort competitie uitgeschreven en medewerking aan universiteiten gevraagd. De prijsvraag ging over wat de landbouwtechniek in de toekomst en voor de maatschappij kan betekenen." Op een brainstormavond die half januari werd georganiseerd spraken zo'n twintig studenten, waaronder Smit, onder leiding van de prof over het thema. Na een eerste gezamenlijk debat spraken ze in groepjes verder om de idee?n uit te werken. "Er zijn uiteindelijk vier abstracts naar het comit? opgestuurd. Twee van onze inzendingen mogen op het congres worden gepresenteerd."

Smit is contactpersoon van de groep, die verder bestaat uit Edward Dekker, Randy Wilbrink en Kees van Putte, die met een totaalvisie op de landbouw is gekomen. Volgens hen gaat de techniek in de toekomst een heleboel veranderen op agrarische bedrijven. "Samenhangende hightech communicatie- en informatiesystemen kunnen veel voor boeren gaan betekenen. Apparaten moeten bijvoorbeeld om een sensor heen worden gebouwd en niet andersom, zoals nu vaak gebeurt", aldus Smit. De Agrobot, een veldrobot die in de toekomst zelfstandig kan opereren, is ook onderdeel van de totaalvisie. "We willen met een spetterende presentatie de landbouw van de toekomst laten zien. We denken aan videotechnieken, computersimulaties en live beelden van de in de zaal rijdende Agrobot", zegt Smit.

Of het er allemaal van gaat komen, is nog even de vraag. "Ik heb het nu druk met een practicum dat ik nog steeds moest doen. Overdag werk ik als student-assistent aan het opzetten van een nieuw vak dat gaat over grondslagen van de agrotechnologie en mechanicaberekening. Ik heb hier tijd voor omdat ik in augustus voor een afstudeervak naar de Verenigde Staten ga en dit jaar al genoeg punten had gehaald." Smit vindt dat het met de komst van de Duitse hoogleraar M?ller vorig jaar makkelijker is geworden om naar het buitenland te gaan. "Hij heeft veel internationale contacten. Door mee te doen aan dit congres proberen we ook Wageningen Universiteit beter op de kaart te zetten", aldus een enthousiaste Smit.

Hij blijkt zelf overigens niet van een boerenbedrijf te komen. "Ik ben vaak op het bedrijf geweest van de vrouw die kraamverzorgster was bij mijn geboorte. Ze had een gemengd bedrijf met varkens en koeien." Omdat de agrarische sfeer hem aansprak wilde hij aanvankelijk veearts worden. "Ik ben een paar keer mee geweest met een veearts maar ik vond het behoorlijk massawerk. Het leek me niks om honderd koeien achter elkaar in te moeten enten."

Smit vertelt dat hij tijdens zijn studie vaak het bedrijf dat hij kent voor ogen heeft. "Je ontdekt dan dingen die bij hen en andere boeren beter zouden kunnen. Daar heb ik het dan met hen wel eens over. Maar soms zit ik er ook naast door een gebrek aan praktijkervaring. Daarom moeten we ook veel het veld in", legt Smit uit. Mechanisering van het bedrijf en de toepassing van robotica zullen volgens hem altijd aanvullend gebruikt worden. Smit: "In principe kun je wel alles automatisch doen, maar je blijft bezig met natuur. In een autofabriek plaats je bij ieder auto dezelfde deur. In de natuur kun je echter niet steeds hetzelfde blijven doen."

Yvonne de Hilster

Het comit? dat het congres voor jonge landbouwtechnici organiseert is te vinden op www.eurageng.com

Jeroen Smit: "Mechanisatie en automatisering in de landbouw kent grenzen, want je blijft bezig met natuur." | Foto Guy Ackermans