Nieuws - 7 februari 2002

Mensenwerk: Ir Marian Stuiver, aio Rurale Sociologie en kandidaat voor GroenLinks

Mensenwerk: Ir Marian Stuiver, aio Rurale Sociologie en kandidaat voor GroenLinks

'Politiek is een doorlopend debat'

Ze was voorzitter van de Boerengroep en zat in de Taskforce WaardeNvolle Landbouw. Ir Marian Stuiver, aio bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie, staat voor GroenLinks op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart. "Ik heb een gave club mensen om mij heen."

Stuiver (30) is sinds twee?nhalf jaar aio. Ze doet bij Rurale Sociologie onderzoek naar lokale kennissystemen in de melkveehouderij. Het eerste jaar deed ze veldonderzoek bij twee milieuco?peraties in Friesland en maakte daarbij voor de boeren een boekje over de voortgang van de activiteiten. Afgelopen zomer zat ze in de taskforce WaardeNvolle landbouw. "Ik vind het prettig om veel te doen."

Vorig jaar werd ze door GroenLinks benaderd voor de gemeenteraad. "Ik was toen net anderhalf jaar voorzitter van de Boerengroep geweest en stond voor een nieuwe keuze. Daarvoor hield ik me bezig met globaliseringsvraagstukken en in de tijd van de top in Genua begon ik mij af te vragen wat ik nou lokaal zou kunnen doen. Op dat moment werd ik gevraagd door Jack Bogers, die mij wel een ondernemende, slimme tante vond." Ze zei ja op het verzoek van de wethouder.

Terwijl ze nog eens in haar koffie roert, zegt ze: "Sociologen houden zich vaak bezig met vormen van lokaal bestuur in bijvoorbeeld Kenia, maar er lijkt soms te worden vergeten dat je ook hier met lokaal bestuur bezig kunt zijn." Stuiver wil in de raad om invloed uit te kunnen oefenen op het beleid en de besluitvorming. "Het mag duidelijk zijn dat het raadslidmaatschap voor mij geen persoonlijke stage is. Ik sta voor bestuurlijke en inhoudelijke vernieuwing. Ik hou van debatteren, coalities sluiten, vergaderen. Daar kan ik mijn gevoel in kwijt." Op momenten dat ze zich kwaad maakt, zegt ze wat ze op haar hart heeft. Maar ze kan gelukkig ook afstand nemen. "Voor mij is politiek een doorlopend debat. Soms neem je een besluit, maar het debat moet constant gevoed blijven worden."

Het dilemma in Wageningen is volgens Stuiver dat je naast geboren Wageningers ook mensen met een WUR-achtergrond hebt. Het afleggen van wijkbezoeken en met een kraam op de markt staan, zoals GroenLinks de komende weken doet, ziet ze als een middel om iedereen te bereiken. "Als je met een kraam op de markt staat, komen mensen echt naar je toe om je wat te zeggen of te vragen. Onze politieke caf?s zijn ook redelijk laagdrempelig."

Of ze in de raad komt en wat ze dan gaat doen, is nog onduidelijk. Stuiver staat op de zevende plaats op de kieslijst, terwijl GroenLinks nu zes zetels heeft in de gemeenteraad. "Ik ben een nieuwkomer en voor mij op de lijst staan mensen die al langer actief zijn bij GroenLinks. Maar als we hetzelfde aantal zetels krijgen en weer een wethouder mogen leveren, zit ik in de raad. Zo niet, dan ga ik in de steunfractie. Als lid van de steunfractie kun je ook commissievergaderingen bijwonen. Er is genoeg werk te doen. Maar de verkiezingen zijn wel spannend ja. Ik ben erg benieuwd of ik in de raad kom."

De taken in de fractie zullen pas na de verkiezingen worden verdeeld. Gezien haar werkzaamheden zou het 'logisch' zijn als ze zich in de gemeenteraad met natuur, landschap en milieu zou gaan bezighouden. "Maar wat de gemeente Wageningen volgens mij nodig heeft, is een goed cultuurbeleid. De afgelopen jaren is er geen beleid geweest. Ik denk dat ik daar wel wat aan kan bijdragen, ook gewoon omdat het mij interesseert. Door mijn jarenlange activiteiten in Wageningen ken ik veel mensen, weet wat er leeft onder allochtonen, vluchtelingen en jongeren. Al zullen veel jongeren mij misschien al een oude trut vinden, ik ga zelf nog wel eens naar Unitas."

Stuiver vindt dat er best respect mag zijn voor mensen die tijd besteden aan overheidsfuncties en bijvoorbeeld raadswerk doen. "Iedereen doet het raadswerk naast ander werk. Ik maak me geen zorgen over de combinatie aio-schap en de raad. Het belangrijkste is misschien wel dat ik een gave club mensen om mij heen heb. Als fractie kunnen we ver komen met elkaar en ik heb fijne collega's op de universiteit. En op pad ben ik toch altijd al wel."

Yvonne de Hilster

Marian Stuiver: "Ik hou van debatteren, coalities sluiten, vergaderen. Daar kan ik mijn gevoel in kwijt." | Foto Guy Ackermans