Nieuws - 11 april 2002

Mensenwerk: Ds Anja Vogelzang, predikant studentenpastoraat De Wereld

Mensenwerk: Ds Anja Vogelzang, predikant studentenpastoraat De Wereld

'Geloof beleef je met hoofd, hart en handen'

"Wat doe je dan eigenlijk voor werk?" vragen mensen me. Eerlijk gezegd moet ik dat nog een beetje ontdekken," aldus Anja Vogelzang, de nieuwe predikant van het studentenpastoraat.

Ze is de opvolgster van ds Johannes Diepersloot en werd op 17 maart 'in een feestelijke dienst door hem verbonden aan de Hervormde en Protestantse Gemeente Wageningen'.

Samen met haar rooms-katholieke collega, pastor Chris van Tol, en de doopsgezinde predikant Gerke van Hiele wil zij de Wageningse studenten een ontmoetingsplek bieden. Het oecumenische gedachtegoed is haar zeer dierbaar.

"Ik vind het boeiend om te werken voor en met jonge mensen, die aan het begin van hun 'levensreis' staan en die naast drukke werkzaamheden als studie en werk bezig zijn te ontdekken welke wegen zij willen gaan. Graag wil ik hen ontmoeten en misschien een eindje meelopen."

Anja Vogelzang komt oorspronkelijk uit het basisonderwijs en studeerde later in Nijmegen theologie en psychologie (Godsdienstpsychologie en persoonlijkheidsleer). Ze was daarna als geestelijk verzorger werkzaam in De Hartenberg in Ede, een tehuis voor verstandelijk gehandicapten. De functie-eis was echter predikant en daaraan voldeed ze tenslotte. "De predikantenopleiding is normaal een tweejarige postdocstudie. Ik heb er wat langer over gedaan, want ik heb een gezin en was af en toe ook nog invalkracht op de basisschool van mijn dochter. Het was zwaar, maar ik heb met plezier mijn studie gedaan."

Hoewel werken met verstandelijk gehandicapten haar veel voldoening gaf - "daar: zonder woorden met je geloof bezig zijn; hier: leren communiceren met mensen met v??l woorden!" - was ze aan een nieuwe uitdaging toe en reageerde onmiddellijk toen ze de advertentie voor een nieuwe pastor zag. "Ik las de folder met het programma van het studentenpastoraat en dacht: daar wil ik wel werken!"

"'Ben je christelijk?' vroegen de studenten mij. Dat was vooral bedoeld als: zolang het maar niet te 'eng' is; als je maar breder kunt kijken!" E?n van de eerste vragen in de gespreksgroep ging dan ook over de positie van de vrouw in de islam. "We hadden een allochtone en een autochtone moslimvrouw uitgenodigd. Daarop volgde een boeiende gedachtewisseling. Op dat soort onderwerpen komen de studenten af."

Anja Vogelzang is van mening dat je niet ?ver maar m?t mensen die andere godsdiensten belijden moet praten. "Hier in De Wereld doen wij als studentenpastoraat onze naam eer aan; we praten over andere godsdiensten en zijn er echt niet bang voor! Pater Koenen geeft bijvoorbeeld een cursus over meditatie in het zenboeddhisme."

De predikant wil vooral studenten inspireren om zelf met idee?n voor activiteiten te komen. Het pastoraat biedt verschillende activiteiten aan. Voor een activiteit wordt uitgegaan van minimaal vijf deelnemers en voor bepaalde onderwerpen maximaal tien tot twaalf. "We willen ook graag samenwerken met Studium Generale en met Movie-W. We proberen het aanbod af te stemmen op de vraag. Dat is natuurlijk altijd een gok. Je moet je voelhorens uitsteken: wat leeft er? Er zijn nu cursussen in persoonlijke zingeving die erg in trek zijn, evenals gesprekken over geloof en wetenschap."

"Zo zijn er ook kritische geluiden, zoals in de gespreksgroep over natuur en wetenschap. Daar hoor je mensen die kritisch historisch denken en vanuit de bijbel bekijken hoe een en ander te interpreteren. Je moet de bijbel lezen als een literair boek. Het genre van de bijbel is spiritualiteit.

In het boek Esther komt de naam van God helemaal niet voor; Hij is geen literair personage in het verhaal en toch is het doordrenkt van godsgeloof. Het boek Esther wordt tijdens het Joodse Poerimfeest uitgebeeld door kinderen.

Mijn eigen referentiekader is de joods-christelijke traditie. Voor een religieus beleven heb je een traditie nodig waarin je gevormd bent zodat je woorden kunt geven aan dat beleven. Voor de ??n is dat het christendom, voor de ander de islam. Je hebt een 'taal' nodig, waarin je uitdrukking kunt geven aan je geloof. Anders pak je uit een aantal godsdiensten wat aardige dingen die je aanspreken. Maar daarna moet je het je nog wel eigen maken en daar heb je taal voor nodig waarin je je kunt uitdrukken."

Geloof beleef je met hoofd, hart en handen, zegt ze gedreven. En enthousiast: "Er moet weer een plek komen om een soort viering te houden. Die missen we nu. We moeten meer aan PR doen. Maar we hebben al foldermateriaal en een mooie website!"

Lydia Wubbenhorst

Anja Vogelzang: "Je hebt een 'taal' nodig, waarin je uitdrukking kunt geven aan je geloof."

Foto Guy Ackermans