Nieuws - 1 januari 1970

Mensen willen nieuwe natuur beleven

Ecologen willen in de uiterwaarden hoogdynamische natuur ontwikkelen, want die is ecologisch waardevol. Uit enquêtes door Alterra blijkt dat het omwonenden en recreanten niet uitmaakt wat voor natuur er langs de rivieren is, zolang de belevingswaarde maar hoog is.

Alterra enquêteerde omwonenden, recreanten en Nederlanders in het algemeen over hun beleving van de uiterwaardenatuur. De mensen zijn volgens projectleider drs Arjen Buijs positief, maar het hangt vooral af van de manier waarop de natuur is ingericht. ,,Of de natuur nu hoog- of laagdynamisch is, dat maakt hen niet uit'', aldus Buijs. Hij vindt dat er bij de natuurontwikkeling in de uiterwaarden dan ook niet alleen naar veiligheid en ecologie gekeken moet worden. ,,De kunst is om de ecologische randvoorwaarden zo vorm te geven dat de mensen zien dat bijvoorbeeld de rivier kracht heeft, zoals je kunt zien aan de afslag van oevers in nevengeulen.''
Mensen zijn over het algemeen positief over de nieuwe natuur. Van de omwonenden is negentig procent erg te spreken over de nieuwe, natte natuur in de uiterwaarden. Dit is opvallend omdat er in het begin van hen veel kritiek kwam op de nieuwe natuur. Uit de enquêtes kwam volgens Buijs ook duidelijk naar voren dat omwonenden en recreanten veel concreter oordelen over de nieuwe natuur dan mensen die verder van de natuur staan, maar ook dat mensen andere woorden gebruiken dan ecologen. |
M.W.