Nieuws - 6 december 2018

‘Mensen moeten leren zelfredzaam te zijn’

tekst:
Tessa Louwerens

Voor haar onderzoek naar het gebruik van inheemse peulvruchten bracht promovendus Juliet Mubaiwa veel tijd door op het platteland van Zimbabwe. Daar zag ze het negatieve effect van voedselhulp op lokale gemeenschappen. ‘Als we gratis eten blijven geven, zal er nooit een duurzaam systeem ontstaan.’

Juliet Mubaiwa promoveerde op 14 november bij Food Quality and Design op haar onderzoek naar het gebruik van inheemse peulvruchten in Zimbabwe.

Stelling: Food aid does more harm than good in recipient countries.

‘Als klein meisje woonde ik op het platteland van Zimbabwe. Daarna verhuisde ik naar de stad voor voortgezet en universitair onderwijs. Ik ken dus beide werelden. Veel landen ten zuiden van de Sahara, zoals Zimbabwe, ontvangen voedselhulp van non-profitorganisaties of via de overheid. Dit moet zorgen voor voedselzekerheid. Maar die voortdurende stroom van voedselhulp zorgt ervoor dat de lokale landbouwsector krimpt, wat op de lange termijn juist leidt tot meer voedselonzekerheid. Daarom stel ik dat voedselhulp meer kwaad dan goed doet. Voor alle duidelijkheid: ik heb het niet over hulp in tijden van acute nood, zoals oorlogen of natuurrampen. Ik heb het over het structureel toesturen van graan, jaar in en uit naar hetzelfde gebied, zonder een specifiek einddoel in zicht.

Voor mijn promotieonderzoek werkte ik nauw samen met de mensen op het platteland en ik constateerde een soort afhankelijkheidssyndroom. Mensen weten wanneer voedselhulp komt, en passen er hun planning op aan. Sommige huishoudens verbouwen nog steeds gewassen zoals maïs, die veel water nodig hebben in vergelijking met sommige van de droogtebestendige inheemse gewassen. Er is geen stimulans om gewassen te verbouwen die het goed doen in hun gebied, want het maakt niet uit of hun oogst mislukt. Ze weten dat ze toch voedsel zullen krijgen. Deze afhankelijkheid maakt mensen in die gemeenschappen ook kwetsbaarder voor bijvoorbeeld politieke manipulatie.

Mensen moeten leren om ondernemend en zelfredzaam te zijn. Als je bijvoorbeeld geen maïs kunt telen, kun je misschien bambarapinda’s, ogenbonen of een andere geschikte gewas verbouwen en die verhandelen voor gewassen die niet goed groeien in de regio. Hulp moet zich niet richten op het uitdelen van voedsel, maar op andere aspecten, zoals het verspreiden van kennis en de verwerking of opslag van voedsel.’

Wekelijks het laatste nieuws ontvangen over studeren en werken bij WUR? Schrijf je dan nu in voor de Resource nieuwsbrief