Nieuws - 10 oktober 2002

Melkveehouders kiezen voor milieuvriendelijk intensiveren

Melkveehouders kiezen voor milieuvriendelijk intensiveren

Melkveehouders blijven kiezen voor groei, terwijl ze tegelijkertijd proberen te voldoen aan het mineralenbeleid van de overheid. Dat ontdekte ir Christien Ondersteijn tijdens haar promotieonderzoek. De meeste ondervraagde melkveehouders willen hun bedrijf intensiveren en zie het overheidsbeleid daarbij als randvoorwaarde.

Ondersteijn bezocht melkveehouders die meededen aan Project Praktijkcijfers, een project gericht op het terugdringen van mineralenoverschotten. Ze nam cijfers over de overschotten aan stikstof en fosfaat mee en ondervroeg de melkveehouders over hun bedrijfsstrategie en omgeving. Hieruit blijkt dat veehouders die veel kansen en bedreigingen zie in hun omgeving, minder onzekerheid ervaren. Zij hebben kennelijk beter in de gaten wat er speelt. Dit heeft ook effecten op hun bedrijfsstrategie. Zij richten zich vooral op de productie van melk. De onzekere ondernemers zie hun de omgeving als vijandig. Zij doen aan risicospreiding over meerdere bedrijfstakken.

De meeste bedrijven wisten in de looptijd van het project de effici?ntie waarmee ze mineralen gebruikten fors te verhogen. Daarnaast is de technologie van het gebruik van mineralen op de bedrijven sterk verbeterd, bijvoorbeeld door een nauwkeuriger kunstmeststrooier. Ondersteijn geeft dit weer in mineralenproductiviteit: de verbetering tussen de verhouding aanvoer en afvoer van mineralen bij een gelijkblijvende productie van melk en vlees. Ondersteijn ontdekte verder dat het niet uitmaakt of een veehouder op zandgrond of op kleigrond zit. Ieder kan fors terug in mineralengebruik. Meestal wordt gezegd dat zandboeren minder mogelijkheden hebben om hun mineralengebruik terug te dringen omdat dan de productie fors in gevaar zou komen. Ondersteijn: "Misschien wordt de grondsoort wel van belang als de overschotten nog verder omlaag gaan. Je komt dan aan de grens van de fysieke productiemogelijkheden van de grond." | L.N.

Ondersteijn promoveert 18 oktober bij prof. Ruud Huirne, hoogleraar Agrarische bedrijfseconomie