Nieuws - 22 september 2010

‘Melkvee-onderzoek moet in Lelystad blijven’

De ondernemingsraad van de Animal Sciences Group wijst concentratie van de melkveeproefbedrijven in Leeuwarden af. Directie van ASG houdt echter vast aan Dairy Campus in Leeuwarden.

iStock_koe.jpg
Verder adviseert de OR van de Wageningse kenniseenheid om het Spelderholt, proefbedrijf voor de pluimveehouderij in Lelystad, tot 2015 open te houden. De nieuwbouw van het Spelderholt is nog maar zes jaar oud. Hoewel het bedrijf verliesgevend is, vindt de OR een minimale afschrijvingstermijn van tien jaar redelijk en wil ze pas in 2014 een besluit nemen over de toekomst. Directielid Dick Pouwels van ASG betreurt het dat directie en ondernemingsraad niet tot een gemeenschappelijke visie zijn gekomen over de toekomst van de praktijkcentra.

 
 
Investering
De ASG wil het praktijkonderzoek voor de melkveehouderij concentreren rond praktijkcentrum Nij Bosma Zathe bij Leeuwarden en de proefboerderijen in Lelystad, Heino, Zegveld en Cranendonck sluiten. De provincie Friesland zegde een investeringsbudget van twintig miljoen euro toe voor deze Dairy Campus.
Over de concentratie van de varkensproefbedrijven in Sterksel zijn de partijen het eens. De ondernemingsraad erkent dat er geen plek meer is voor regionale praktijkcentra, maar vindt dat de keuze bij de concentratie op Lelystad moet vallen. De OR wil dat de directie opnieuw gaat onderhandelen met de provincie Friesland. Nij Bosma Zathe kan bijvoorbeeld worden omgebouwd tot een centrum voor risicovolle praktijkinnovaties, meent deze.
 
Huisvestingslasten
Ook verschillen directie en OR van mening over de kostenbasis van de proefbedrijven. Volgens de directie lijden veel proefboerderijen verlies, volgens de OR is doorberekening van te hoge huisvestingslasten daarvan de oorzaak. ‘Praktijkcentra zijn vaak gestart als onderzoeksproject’, zegt Henk Stormink van de OR. ‘Nu eigent de directie zich het gebouw toe en legt ze de praktijkcentra heffingen en overheadkosten op. Daar komen we niet uit met de directie.’
Beide partijen voerden 17 september opnieuw overleg over de proefbedrijven, maar kwamen niet tot overeenstemming, aldus Stormink.
 
Uitvoering
De directie wil nu overgaan tot uitvoering van het Masterplan Praktijkcentra. Het masterplan is zorgvuldig besproken met de veehouderijsector en wordt ook gesteund door de boerenorganisaties, stelt de directie in een perscommuniqué op 21 september. Het voostel van de OR om de Waiboerhoeve in Lelystad langer open te houden naast de innovatieve Dairy Campus, wijst de directie af. ‘Een dubbele exploitatie van onderzoeksfacilteiten is te risicovol voor een gezonde bedrijfsvoering’, aldus de directie. Ook het voorstel om Spelderholt langer open te houden, leidt volgens de directie tot verlies. De directie onderzoekt nu samenvoeging van het Spelderholt met het onderzoeksinstituut van voerleverancier Schothorst Feed Research in Lelystad.