Nieuws - 1 januari 1970

Melkquotering staat verandering sector in de weg

Nieuwe producten en schaalvergroting moeten de Nederlandse zuivelsector wapenen tegen concurrentie uit het buitenland, blijkt uit een concurrentieanalyse van het LEI en Praktijkonderzoek Veehouderij. Maar dure quota en grond staan schaalvergroting in de weg.
Nederland heeft een redelijke positie op de Europese zuivelmarkt, door een hoge melkgift per koe, vakbekwaamheid, goede infrastructuur en efficiƫnte zuivelbedrijven. Maar dat is niet voldoende om te concurreren op kostprijs. Bedrijven moeten daarvoor groter worden, maar de hoge kosten van grond en quota in Nederland staan in de weg. Op de markt buiten Europa staan landen met lagere kosten zoals Australiƫ en Nieuw Zeeland sterker. Het quotasysteem staat structurele veranderingen in de sector in de weg, en er zou studie gedaan moeten worden naar oplossingen, concludeert het LEI.
Op de Europese markt bieden kwaliteitsproducten uitkomst. Zuivelbedrijven leggen zich al meer en meer toe op producten die voldoen aan specifieke behoeften van consumenten, zoals gezonde zuivelproducten of nieuwe toetjes. Die producten leveren meer toegevoegde waarde en de sector moet voortgaan op die ingeslagen weg, adviseert het LEI en Praktijkonderzoek Veehouderij./ JT