Nieuws - 29 mei 2008

Melkkoe

Even knipperde hij met de ogen toen onderzoeker ing. Jelle Zijlstra van de Animal Sciences Group het bericht zag dat volgens experts de melkveehouderij verdwijnt. Zijlstra had zelf het verslag gemaakt van de bijeenkomst waar deskundigen uit het bedrijfsleven, het onderzoek en het beleid hadden gebrainstormd over de toekomst van de melkveehouderij.
‘Experts: melkveehouderij verdwijnt’ kopte het ledenblad Nieuwe Oogst van de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland op maandag 26 mei. Zijlstra moest tegenover melkveehouders en belangenbehartigers de afgelopen dagen regelmatig de vraag verantwoorden hoe de experts daar nou bij kwamen. ‘Wat mij betreft is het een beetje uit zijn verband gerukt.’
Maar het stond toch echt in het verslag: ‘De melkveehouderij zal langzamerhand verdwijnen naar landen met betere randvoorwaarden.’ Zijlstra: ‘Die opmerking is wel gemaakt, maar was vooral ingegeven vanuit de hoge kosten voor grond en arbeid in Nederland, als een van de discussiepunten tijdens de zoektocht naar de toekomst van de melkveehouderij. En het stond onder het kopje relativerende bespiegelingen over de toekomst. Wie het verslag leest, ziet dat dit niet de kern is.’
‘Waar het ons om ging is te zoeken naar de belangrijke thema’s voor de sector in de komende tien jaar en welke aanpassingen dan van melkveehouders verwacht mogen worden, om zich te handhaven in Nederland.’ De deskundigen concludeerden dat de concurrentie rond grondstoffen voor de lange termijn veruit het belangrijkste thema is. Melkveehouders zouden beter op de toekomstige ontwikkelingen kunnen inspelen door het ondernemerschap te verbeteren en meer rekening te houden met de wensen van de maatschappij. Pas daarna komen verbeteringen op het terrein van bedrijfsvoering, aldus de onderzoekers.
Melkveehouders van de Dutch Dairymen Board protesteerden dinsdag tegen de dalende melkprijs. Is het laten wegstromen van melk uit protest tegen dalende melkprijzen ook inspelen op de maatschappelijke wens? Zijlstra zet er vraagtekens bij. ‘Melkveehouders zullen rekening moeten houden met meer fluctuaties in de melkprijs. Dat zij druk op hun afnemers uitoefenen voor een betere prijs hoort erbij.’