Nieuws - 1 januari 1970

Meisjes zorgen voor meer variatie in de klas

Meisjes zorgen voor meer variatie in de klas

Meisjes zorgen voor meer variatie in de klas

Meisjes zijn een relatief nieuwe groep leerlingen in het middelbaar agrarisch onderwijs. Ze hebben andere motieven en toekomstplannen dan jongens. Dit heeft tot gevolg dat de klassen bevolkt raken met een groep die een grotere verscheidenheid heeft aan motieven, ervaringen en toekomstplannen. Daar moeten scholen rekening mee houden. Dat is de belangrijkste conclusie van dr ir Quinta Kools, die op 2 februari promoveerde op onderzoek naar sekseverschillen in het middelbaar agrarisch onderwijs

Het aantal meisjes neemt toe in het middelbaar agrarisch onderwijs. In 1988 bestond de schoolpopulatie voor negentien procent uit meisjes, nu ligt dat rond de veertig procent. Volgens Kools zijn meisjes een nieuwe markt voor het middelbaar agrarisch onderwijs

Dat meisjes een goede opleidingskeuze doen, blijkt uit het plezier waarmee ze naar school gaan. Over de sfeer in de klas zijn ze minder enthousiast. Grove moppen en seksistische taal hebben de overhand. Volgens Kools moeten scholen hierop letten. Of scholen haar aanbevelingen overnemen, betwijfelt Kools overigens. Ik denk eerder dat schoolbegeleidingsdiensten ermee aan de slag gaan. M.W