Nieuws - 29 april 2010

Megastallen

Enige tijd geleden schreef mijn dochter van 12 een brief aan minister Gerda Verburg waarin ze haar vroeg of de varkens in de varkensflats (waarvan ze op school gehoord had) wel een fijn leven konden hebben.

5-Joop-9423-raster.jpg
Binnen enkele weken kreeg ze een persoonlijke, met de hand ondertekende brief van Verburg terug.
Zij liet weten dat de varkens het heel goed zouden hebben in hun flats, dat daar heel goed voor ze gezorgd zou worden en dat ze zelfs speelgoed zouden krijgen. Mijn dochter vroeg aan mij of dat echt zo is, waarop ik antwoordde dat als de minister dat schrijft, het toch echt wel waar zal zijn. Aan de ogen van mijn dochter kon ik zien dat ze niet geheel overtuigd was.
Ik weet niet hoe goed die varkens het zullen hebben, maar het voelt niet goed. Een varken moet kunnen rollen in de modder, zich breeduit kunnen vleien in een dikke laag vers stro, de staart krullend van plezier.
De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben besloten een halt toe te roepen aan de groei van de intensieve veehouderij. Met het oog op de natuur, het dierenwelzijn en de volksgezondheid is een luid 'nee' uitgesproken tegen de bouw van megastallen en verdere uitbreiding van bedrijven in de buurt van natuurgebieden en aan de rand van de bebouwde kom. Brabant. De provincie van conservatieve bolwerken en een machtige landbouwlobby. Brabant. Waarover Victor Westhoff dichtte dat het stinkt naar de roomse boerenbond, naar gier en vunze drijfmest allerwegen. Brabant, edel Brabant. Ik heb de krantenartikelen uitgeknipt en boven mijn bureau gehangen. Als het allemaal even tegenzit, kijk ik ernaar, en weet dat wonderen bestaan.