Nieuws - 24 februari 2011

Megastallen in het kwadraat

tekst:
Joris Tielens

In Nederland is er weinig liefde voor het fenomeen megastallen. Toch is een sterke concentratie van de veehouderij in zogenaamde 'Metropolitane foodclusters' dé oplossing voor de groeiende vraag naar eiwitten en groenten in een verstedelijkende wereld.

9-agropark.jpg
Dat is althans de overtuiging van Alterra-onderzoeker Peter Smeets.
Smeets ontwerpt zogenaamde agroparken, die de kern van dergelijke clusters vormen. Samen met mensen van Alterra, Food & Biobased Research, LEI en PPO maakt hij plannen voor overheden en bedrijven in Nederland, maar ook in China, India en tal van andere landen. In zijn proefschrift, onlangs in Engelstalige versie uitgebracht, beschrijft hij het concept.

Bedoelt u niet gewoon varkensflats als u het over agroparken heeft?

'Nee, zeker niet. In een agropark worden niet alleen dieren gehouden, maar zijn verschillende vormen van agrarische productie en verwerking op elkaar afgestemd. Stofstromen zijn zoveel mogelijk gesloten. Er wordt wat betreft dierenwelzijn, milieu, arbeidsomstandigheden en veterinaire risico's duurzamer geproduceerd dan in gangbare systemen.'

Dat beeld lijkt niet in overeenstemming met het twijfelachtige imago van de grootschalige veehouderij.
'Het probleem van megastallen in Nederland is de plaatsing ervan in het landschap. Landbouwbedrijven worden steeds groter, maar staan nog steeds verspreid in het landschap. Andere industrie werd wel geconcentreerd in industriegebieden of havens. Die slag is in de ruimtelijke ordening van de landbouw nooit gemaakt, behalve in de glastuinbouw. Dat moet alsnog gebeuren door agroparken te bouwen bij havens en binnenhavens zoals bijvoorbeeld Wageningen.'

Zijn er al voorbeelden in bedrijf?
'Jazeker, in Nederland bijvoorbeeld AgriportA7 en Biopark Terneuzen. In India is de bouw van Greenport Nellore gestart. In China worden onze plannen in Changzhou en Shanghai stap voor stap geïmplementeerd.


Expedition agroparks; Research by design into sustainable development and agriculture in the network society. Peter J.A.M. Smeets 2011, 320 pages, paperback. ISBN: 978-90-8686-163-7, prijs € 59,-