Nieuws - 6 december 2001

Mega-milieuprojecten op stapel in China

Mega-milieuprojecten op stapel in China

Wageningse milieuonderzoekers zien een rol weggelegd in de megaprojecten waarmee China de komende jaren watervervuiling en andere milieuproblemen te lijf wil gaan.

De Chinese vice-premier Wen Jiabao meldde tijdens een conferentie over milieutechnologie in Beijing, waar ook Wageningse onderzoekers aan deelnamen, dat de Chinese overheid de komende vijf tot acht jaar minimaal tweeduizend waterzuiveringsinstallaties wil bouwen. Een van de opties is de zuiveringstechnologie die is ontwikkeld door de Wageningse emeritus prof. Gatze Lettinga.

Ook liet Wen Jiabao weten dat er grote investeringen op handen zijn om de luchtverontreiniging te verminderen, met name in Beijing, met het oog op de Olympische Spelen in 2008. Hoogleraar milieu-economie en natuurlijke hulpbronnen prof. Ekko van Ierland, die op audi?ntie is geweest bij de Wen Jiabao, ziet grote kansen voor Wageningen UR in China: "China heeft sterke interesse voor hoe we in Nederland de milieuproblemen aanpakken. Onderzoekers moeten hierop inspringen. Het gaat in China om meer dan een miljard mensen en de Chinese overheid beslist met een pennenstreek over tweeduizend waterzuiveringsinstallaties en andere mega-investeringen."

De Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW) heeft inmiddels een groot China-onderzoeksprogramma in het leven geroepen. De Wageningse leerstoelgroep Milieu-Economie en Natuurlijke Hulpbronnen heeft in dit kader een voorstel ingediend voor een onderzoek naar milieuvraagstukken die spelen op het platteland van China. | H.B.