Nieuws - 3 oktober 2019

Meeste stemmen gelden?

tekst:
Anja Janssen,Tessa Louwerens

Bij de verdeling van 600 duizend euro voor onderzoek naar de eiwittransitie, pakt WUR het eens helemaal anders aan. Alle medewerkers mogen meestemmen en de projecten met de meeste stemmen, krijgen geld. Goed idee? Of kunnen we zo’n beslissing beter aan experts overlaten?

tekst Anja Janssen en Tessa Louwerens  illustratie Henk van Ruitenbeek

Wouter Hendriks .jpg

Wouter Hendriks

Dean of Research

‘Voor bepaalde projecten kan deze input zeer gewenst en soms zelfs essentieel zijn. Het brengt WUR-medewerkers nog dichter bij het onderzoek. Door onderzoeksresultaten tussentijds te delen, kun je de betrokkenheid nog verder vergroten. Dit zou WUR zeker vaker kunnen doen. In andere gevallen is deze aanpak minder gewenst. Onderzoeksprojecten met een meer fundamenteel karakter, of onderzoeksprojecten die minder tot de verbeelding spreken, kunnen worden benadeeld. Daar waar mogelijk is dit echter een mooie manier om meer inspraak en betrokkenheid te creëren.’

kris_pasfoto_350-435.png

Kris van ’t Klooster

Docent bij Laboratorium voor Plantenfysiologie

‘Ik vind het een goed idee dat iedereen mag meedenken over eiwittransitie. Dit is een belangrijk onderwerp in het maatschappelijk debat. Zelf heb ik gestemd voor het project dat het best aansloot bij mijn idealen. Zonder te weten wie hierachter zit, al heb ik dat later wel gehoord. Ik vraag mij alleen af waarom studenten niet mogen stemmen, want het gaat toch ook over hun toekomst.’

Het is goed voor de betrokkenheid van de medewerkers

Marten Scheffer.jpg

Marten Scheffer

Hoogleraar Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer

Dit is een prachtige manier om medewerkers te verleiden eens te kijken welke ideeën er leven. Het zou mooi zijn om achteraf te vragen welk effect dat heeft gehad. Het lost helaas niet het probleem op dat wetenschappers gemiddeld een kwart van hun tijd kwijt zijn met het schrijven en beoordelen van voorstellen. We hopen bij NWO een experiment te starten waarbij iedere onderzoeker een vast, onvoorwaardelijk bedrag aan financiering krijgt waarvan hij of zij wel een deel anoniem moet doneren aan een andere wetenschapper. Dat gebruikt dezelfde wisdom of the crowd, maar maakt het voorstellencircus overbodig en ongelijkheid beter beheersbaar.’

Melanie.jpg

Melanie van Berkum

Studieadviseur en docent Food Technology

‘Toen ik las dat we mochten stemmen was ik in eerste instantie enthousiast. Ik vond het echter lastig om op basis van de gegeven informatie een project te kiezen. Ik wil mijn keuze baseren op de haalbaarheid van het project en op de termijn waarop ze verwachten dat innovaties gerealiseerd kunnen worden, niet op het meest aansprekende verhaal. Daarvoor is het bijvoorbeeld wel prettiger als bekend is wie er achter het project zitten. Het gaat uiteindelijk om veel geld en daarom is het belangrijk dat dit verantwoord wordt besteed. Omdat ik geen weloverwogen keuze kon maken, heb ik uiteindelijk besloten niet te stemmen.’

Ik ben bang dat het vooral een populariteitswedstrijd wordt

Nur Alim Bahmid (002).jpg

Nur Alim Bahmid

Promovendus bij Food Quality and Design

‘Ik heb gestemd, al weet ik niet of mijn stem meetelt omdat ik geen WUR-contract heb. Stemmen vind ik een goed idee, al zou ik liever zien dat iederéén mee mag doen, niet alleen medewerkers. Maar wellicht was dat niet mogelijk. Ik heb gestemd op het project dat volgens mij de meeste kans van slagen heeft. Ik ben wel bang dat het vooral een populariteitswedstrijd wordt, waarbij minder nadruk ligt op kwaliteit. Alles wat je nodig hebt om te stemmen is je emailadres, dus in principe kunnen mensen anderen oproepen om op hun project te stemmen. Ik weet niet of dat ook gebeurt. Wellicht is het goed om de eindkeuze niet alleen van de stemmen af te laten hangen, maar ook van een onafhankelijk kwaliteitsoordeel.’

Erik Pekkeriet.jpg

Erik Pekkeriet

Senior business development manager Agro Food Robotics

‘Het is goed voor de betrokkenheid van WUR-medewerkers en het biedt mensen op alle niveaus de kans een onderzoeksvoorstel in te dienen. Maar de meeste medewerkers hebben niet veel verstand van eiwittransitie. Die stemmen dus vanuit het hart en ik weet niet of dat wenselijk is. Gezien het beperkte budget vind ik het prima, maar ik zou het niet met hele grote budgetten doen. Vriendjespolitiek vind ik niet heel erg. Als je al je vrienden van WUR kan mobiliseren, heeft dat een positief effect op de Wageningen-brede focus op eiwittransitie. En laten we elkaar niet voor de gek houden: ook bij andere projectkansen moet je je voorstel verkopen richting beslissers.’

Henrice Jansen.jpg

Henrice Jansen

Onderzoeker Duurzame aquacultuur, Wageningen Marine Research

‘Dit kan innovatieve ideeën stimuleren en het is laagdrempelig voor bijvoorbeeld promovendi. Ik zou er niet achter staan als het om het volledige onderzoeksbudget zou gaan, want ik vind het belangrijk dat er een duidelijke lijn in de onderzoeksprogrammering zit. De voorstellen zijn anoniem, maar zullen toch vaak te herleiden zijn naar de onderzoeksgroep. Daarmee bestaat de kans dat medewerkers vooral stemmen op onderwerpen die dicht bij hun eigen werkveld staan, waardoor sommige onderzoeksgroepen mogelijk relatief veel stemmen krijgen. Verder verwacht ik dat de kwaliteit van het onderzoek een ondergeschikte rol speelt; het gaat vooral om het idee. Het is belangrijk te evalueren of dit type calls heel andere projecten oplevert dan de overige onderzoeksprogrammering. Als dat niet zo is, heeft het geen toegevoegde waarde.’

Hans van der Lienden.jpg

Hans van der Lienden

Technisch gebouwbeheerder Facilitair Bedrijf

‘Het positieve is dat WUR de medewerkers betrekt bij zaken die er voor WUR toe doen. Alleen: veel mensen weten niets van een onderzoek. Ze zullen kiezen op gevoel en op basis van wat er op dat moment speelt in de media, dus op basis van populariteit en nieuwsgierigheid. Dat lijkt mij niet de bedoeling. Ik denk dat je als organisatie beter projecten kunt selecteren op basis van je langetermijnvisie, en niet op basis van populariteit. De vraag hoe je onderzoeksgeld moet verdelen, laat ik dus liever over aan wetenschappers.’


Lees ook: