Nieuws - 20 januari 2012

Meeste personeel VHL vóór samenwerking met ‘Wageningen’

Een meerderheid van het personeel van Van Hall Larenstein wil voorlopig verder met Wageningen UR. Dat is de uitkomst van de meningenpeiling op 18 januari tijdens de medewerkersbijeenkomst in Zwolle.

VHL110112JE4747.jpg
Bijna vierhonderd medewerkers van de verschillende VHL-locaties waren gisteren afgereisd naar Zwolle om met elkaar, de directie en het college van bestuur in gesprek te gaan over het wenkend perspectief, dat vlak voor Kerst onder het personeel was verspreid. In deze notitie pleiten directie, opleidingsdirecteuren en leidinggevende stafmedewerkers voor meer autonomie voor de VHL-directie en willen ze geen verplichte afname van ICT-diensten en huur van collegeruimte. Ook beschrijven ze welke scenario's denkbaar zijn mocht de hogeschool uit de samenwerking met 'Wageningen' stappen.
Zo'n 60 procent stemde vóór samenwerking binnen Wageningen UR. Algemeen directeur Ellen Marks is ‘blij' en zegt de uitkomst te zien als een ‘aanmoediging om op volle kracht de plannen uit het wenkend perspectief verder uit te werken'. De belemmeringen wil ze wegnemen. '38 procent van het personeel is uiterst kritisch. Dat moeten we als directie en MT serieus nemen. Bij de uitwerking van het Wenkend Perspectief zullen we de VHL organisatie nauw betrekken, en bij het proces zullen we optimale transparantie betrachten,' aldus Marks.
Een van de bezwaren van de tegenstemmers was de onduidelijkheid van de vraagstelling. ‘Ik had liever gehad dat ze ook subvragen hadden gemaakt, die wat specifieker op de problemen in gingen', aldus Dennis de Jager, vicevoorzitter van de MR. ‘Nu wist ik niet waar ik precies voor of tegen stemde. Er loopt namelijk een aantal zaken door elkaar zoals de samenwerking met de WUR, het vertrouwen in de directie en de kwestie over een eigenstandig CvB voor de hogeschool. Daarom heb ik ‘nee' gestemd, terwijl ik wel voor samenwerking ben.‘
De verwachting is dat de directie een positief advies zal uitbrengen aan het college van bestuur, dat uiteindelijk beslist of en hoe er een succesvolle samenwerking kan plaatsvinden tussen de hogeschool en de universiteit. Het CvB houdt vooralsnog ‘een slag om de arm', aldus woordvoerder Simon Vink. ‘Op hun stemkaartje konden medewerkers voorwaarden en bezwaren voor of tegen samenwerking schrijven. Die worden momenteel geclusterd. Aalt Dijkhuizen wil afwachten wat er uit de voorwaarden naar voren komt, voordat hij een beslissing neemt.' Dat besluit wordt begin februari verwacht.
Mocht het CvB mogelijkheden zien om de samenwerking met VHL in stand te houden, gaan directie en MT samen met Ten Have Change Management de voorwaarden verder uitwerken. Voor de zomervakantie worden de uitkomsten uit dat proces gepresenteerd aan zowel de VHL medewerkers als aan het CvB en wordt de definitieve beslissing genomen.