Nieuws - 20 januari 2012

Meeste VHL'ers vóór samenwerking met 'Wageningen'

Een meerderheid van het personeel van Van Hall Larenstein wil voorlopig verder binnen Wageningen UR. Dat is de uitkomst van een peiling onder medewerkers van VHL.

VHL_Leeuwarden2-lowres.jpg
Bijna vierhonderd medewerkers en een stuk of twintig studenten van de verschillende VHL-locaties waren afgelopen woensdag afgereisd naar Zwolle om met elkaar, de directie en het College van Bestuur (CvB) in gesprek te gaan over het Wenkend Perspectief, dat vlak voor Kerst onder het personeel was verspreid. In deze notitie beschrijven directie, en het MT van VHL wat de hogeschool in 2016 bereikt wil hebben en hoe binnen Wageningen UR invulling gegeven kan worden aan deze ambities. Zo willen de schrijvers onder andere meer autonomie voor de VHL-directie en willen ze geen verplichte afname van ICT-diensten en huur van collegeruimte. Ook beschrijven ze welke scenario's denkbaar zijn mocht de hogeschool uit de samenwerking met 'Wageningen' stappen.
Aanmoediging
Zo'n 60 procent stemde vóór samenwerking binnen Wageningen UR. Algemeen directeur Ellen Marks is 'blij' en zegt de uitkomst te zien als een 'aanmoediging om op volle kracht de plannen uit het wenkend perspectief verder uit te gaan werken. De belemmeringen wil ze wegnemen. '38 procent van het personeel is uiterst kritisch. Dat moeten we als MT en directie serieus nemen,' aldus Marks. 'Bij de uitwerking van het Wenkend Perspectief zullen we de VHL organisatie nauw betrekken en duidelijk zijn over de stappen die we nemen.'
Onduidelijk
Een van de bezwaren van de tegenstemmers was de onduidelijkheid van de vraagstelling. 'Ik had liever gehad dat ze ook subvragen hadden gemaakt, die wat specifieker op de problemen in gingen', aldus Dennis de Jager, vicevoorzitter van de MR. 'Nu wist ik niet waar ik precies voor of tegen stemde. Er lopen namelijk een aantal zaken door elkaar zoals de samenwerking met de WUR, het vertrouwen in de directie en de kwestie over een eigenstandig CvB voor de hogeschool. Daarom heb ik 'nee' gestemd, terwijl ik wel voor samenwerking ben.'
Slag om arm
De verwachting is dat de directie een positief advies zal uitbrengen aan het College van Bestuur, dat uiteindelijk beslist of en hoe er een succesvolle samenwerking kan plaatsvinden tussen de hogeschool en de universiteit. Het CvB houdt vooralsnog 'een slag om de arm', aldus woordvoerder Simon Vink. 'Op hun stemkaartje konden medewerkers voorwaarden en bezwaren voor of tegen samenwerking schrijven. Die worden momenteel geclusterd. Aalt Dijkhuizen heeft gezegd dat het CvB wil afwachten wat er uit de voorwaarden naar voren komt, voordat hij een beslissing neemt.'
Mocht het CvB mogelijkheden zien om de samenwerking met VHL in stand te houden, dan gaan directie en MT de voorwaarden verder uitwerken. Voor de zomervakantie worden de uitkomsten uit dat proces gepresenteerd aan zowel de VHL medewerkers als aan het CvB en wordt de definitieve beslissing genomen.