Wetenschap - 1 januari 1970

‘Meerdere gezinnen in boerderij’

2

Gemeentes moeten stimuleren dat meerdere gezinnen voormalige boerderijen in het landelijke gebied gaan delen. Nu kunnen veel boerderijen volgens het bestemmingsplan slechts worden bewoond door één gezin. Starters uit dorpen komen er meestal niet tussen.

Onder de noemer 'ultragroen wonen' pleiten planologe dr Marian Hidding van de leerstoelgroep Landgebruiksplanning, haar studente Ulrik Yntema en dr Leo van den Berg van Alterra in het vaktijdschrift S&RO voor een actievere rol van de gemeenten.
Het ultieme voorbeeld van ultragroen wonen is volgens hen een boerderij in het landelijke gebied. Regelgeving voorkomt nu dat daar meerdere mensen van kunnen genieten. Wonen in zo’n boerderij is daardoor vaak alleen voor de rijkere Nederlanders weggelegd.
'Centraal staat hierbij dat in veel bestemmingsplannen bepaald is dat het object slechts door één huishouden bewoond mag worden', schrijven de onderzoekers. 'Daarmee doet de merkwaardige situatie zich voor dat onze buitenruimte blijkbaar wel 'bewoond' mag worden door miljoenen koeien, varkens, kippen en wat dies meer zij - met tal van nadelige effecten op de fysieke leefomgeving - maar dat het opsplitsen van een voorheen agrarisch ultragroen woonobject in enkele wooneenheden te ver gaat.'
Als gemeentes actiever zijn in het wijzigen van bestemmingsplannen, kunnen ze in omgebouwde boerderijen bijvoorbeeld woningen voor starters uit dorpen creëren. Die hebben het nu vaak moeilijk omdat rijkere stedelingen oude boerderijen kopen en zo de woningprijs omhoog jagen. Door de bewoners van de omgebouwde boerderijen te begeleiden in het beheer van de bij de boerderij horende landerijen, kan een gemeente bovendien een bijdrage leveren aan het onderhoud van natuur en landschap binnen de gemeentegrenzen. / MW

Re:acties 2

  • Buurman van de Haarweg

    Is dit artikel nog relevant? De datestamp bovenaan zegt 1970 ... ;-)

    Reageer
  • f

    Onduidelijk. De boerderijen zijn gewoon bewoond, dat is niet uw punt. U hebt het niet over bv twee broers/zussen met elke een eigen gezin die samen een boerderij willen runnen en nu tegen een rare regel aan zouden lopen. U vind het niet eerlijk dat rijke mensen zelf kunnen kiezen tussen een ruim huis in de stad of een boerderij. U gunt het starters uit dorpen dat ze samen een boerderij zouden kunnen kopen/huren en daar bovendien gesubsidieerd leren boeren. U suggereert daarbij dat de prijs van een boerderij omlaag gaat als deze opgesplits verkocht wordt, zo gek is een eigenaar niet, niet buiten, niet in de stad. Er staan nb. vaak genoeg kleine boerderijtjes/huisjes buiten te koop (en met buren) met ruimte voor een moestuin. Zijn er wel veel jonge dorpelingen die liever naar zo`n kibboetsch willen? Trekt dat niet alleen romantici zonder geld en genoeg discipline in boerenwerk of is het, sorry, misschien vooral een logische droom voor een jonge Wageninger?

    Reageer

Re:ageer