Nieuws - 1 januari 1970

‘Meerdere gezinnen in boerderij’

Gemeentes moeten stimuleren dat meerdere gezinnen voormalige boerderijen in het landelijke gebied gaan delen. Nu kunnen veel boerderijen volgens het bestemmingsplan slechts worden bewoond door één gezin. Starters uit dorpen komen er meestal niet tussen.

Onder de noemer 'ultragroen wonen' pleiten planologe dr Marian Hidding van de leerstoelgroep Landgebruiksplanning, haar studente Ulrik Yntema en dr Leo van den Berg van Alterra in het vaktijdschrift S&RO voor een actievere rol van de gemeenten.
Het ultieme voorbeeld van ultragroen wonen is volgens hen een boerderij in het landelijke gebied. Regelgeving voorkomt nu dat daar meerdere mensen van kunnen genieten. Wonen in zo’n boerderij is daardoor vaak alleen voor de rijkere Nederlanders weggelegd.
'Centraal staat hierbij dat in veel bestemmingsplannen bepaald is dat het object slechts door één huishouden bewoond mag worden', schrijven de onderzoekers. 'Daarmee doet de merkwaardige situatie zich voor dat onze buitenruimte blijkbaar wel 'bewoond' mag worden door miljoenen koeien, varkens, kippen en wat dies meer zij - met tal van nadelige effecten op de fysieke leefomgeving - maar dat het opsplitsen van een voorheen agrarisch ultragroen woonobject in enkele wooneenheden te ver gaat.'
Als gemeentes actiever zijn in het wijzigen van bestemmingsplannen, kunnen ze in omgebouwde boerderijen bijvoorbeeld woningen voor starters uit dorpen creëren. Die hebben het nu vaak moeilijk omdat rijkere stedelingen oude boerderijen kopen en zo de woningprijs omhoog jagen. Door de bewoners van de omgebouwde boerderijen te begeleiden in het beheer van de bij de boerderij horende landerijen, kan een gemeente bovendien een bijdrage leveren aan het onderhoud van natuur en landschap binnen de gemeentegrenzen. / MW