Nieuws - 12 februari 2016

Meerburg: 'Dit voelt als chantage'

tekst:
Roelof Kleis

De noordelijke ontsluiting van de campus komt er alleen maar als de provincie geld toezegt voor het verbreden van de Nijenoord Allee. ‘Chantage’, vindt VVD’er (en WUR-medewerker) Bastiaan Meerburg.

Meerburg heeft geen goed woord over voor de houding van het Wageningse college van burgemeester en wethouders. Die schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het bestemmingsplan voor de aanleg van de noordelijke ontsluiting (Bornsesteeg) van de campus nog deze maand ter visie wordt gelegd. Maar daar wordt wel de voorwaarde aan gekoppeld dat de provincie geld heeft toegezegd voor de verbreding van de Nijenoord Allee.

‘En daar ben ik zo langzamerhand wel klaar mee’, zegt Meerburg. ‘De noordelijke ontsluiting van de campus is sowieso nodig, of je nu de Nijenoord Allee verbreedt of kiest voor een Rondje Campus om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. Maar telkens legt het Wageningse college die koppeling. Die afhankelijkheid voelt als chantage. Daar word ik zo langzamerhand gallisch van.’

Meerburg is namens de VVD lid van Provinciale Staten en bovendien werknemer van Wageningen UR. Hij uit zijn boosheid in vragen aan Gedeputeerde Staten. Daarin plaatst hij ook vraagtekens bij de keuze voor verbreding van de Nijenoord Allee. In de brief aan de gemeenteraad zegt het college dat ook de provincie inmiddels voor het verbreden van de Nijenoord Allee is. Meerburg wil weten of dat zo is. De VVD ziet liever een nieuwe rondweg om de campus.

Meerburg wil garanties van de provincie dat de noordelijke ontsluiting van de campus er hoe dan ook komt. Ook als de provincie en de gemeente het op korte termijn niet eens worden over de financiering van de maatregelen om Wageningen beter bereikbaar te maken. Als beide partijen het wel eens worden kan na de zomer al worden begonnen met de aanleg van de ontsluiting. Die komt erop neer dat de bestaande weg wordt opgeknapt en er een vrijliggend fietspad komt.