Nieuws - 11 januari 2012

'Meer zelfstandigheid voor VHL'

Van Hall Larenstein wil als zelfstandige hogeschool onderdeel blijven van Wageningen UR. De algemene directie moet dan wel onafhankelijker kunnen opereren van het college van bestuur (CvB), de afname van ondersteunende diensten moet afgestemd zijn op de financiën van de hogeschool en op het gebied van onderwijs en onderzoek moet het eigen karakter van VHL bewaakt worden.

4-VHL-Wageningen-GA-0564.jpg
Dit zijn enkele van de voorwaarden die directie en managementteam (MT) van VHL stellen aan succesvolle samenwerking binnen Wageningen UR. De voorwaarden staan in het 'Wenkend Perspectief', de toekomstvisie die door directie en MT is geschreven in aanloop naar de medewerkersbijeenkomst op 18 januari in Zwolle. In de notitie wordt beschreven wat de hogeschool in 2016 bereikt wil hebben, hoe binnen Wageningen UR invulling gegeven kan worden aan deze ambities, en welke scenario's denkbaar zijn mocht de hogeschool uit de samenwerking met 'Wageningen' stappen.
Dé groene hogeschool
In de notitie kiezen directie en MT onomwonden vóór samenwerking binnen Wageningen UR. Er moet een streep gezet worden onder de interne verstoorde verhoudingen. Inhoudelijk moet VHL in 2016 dé groene hogeschool van Nederland zijn. De onderwijsdirecteuren moeten daarom meer gezamenlijk optrekken met de directie, maar ook meer verantwoordelijkheid krijgen om het onderwijsbeleid uit te voeren. De breedte aan opleidingen moet een onderscheidend kenmerk worden van VHL, maar de interactie tussen werkveld, docenten en studenten moet leidend zijn bij de onderwijsinvulling. Verder moet de hogeschool marktconform diensten kunnen inkopen, waarbij niet langer sprake is van 'gedwongen winkelnering' bij Wageningen UR.

Tijdens de medewerkersbijeenkomst, onderdeel van het draagvlakonderzoek dat Ten Have Change Management momenteel bij VHL uitvoert, kunnen de medewerkers met elkaar en met de directie en MT in gesprek over het 'Wenkend Perspectief', en hun mening erover geven. De uitkomsten van de 'heidag' worden gebruikt in een advies aan het college van bestuur waarin de samenwerking binnen Wageningen UR aan de orde komt.