Nieuws - 2 juni 2016

Meer wildlife bij Animal Sciences

tekst:
Linda van der Nat

Vanaf september kunnen masterstudenten Animal Sciences een nieuwe specialisatie kiezen over de ecologie van (semi)wilde dieren en vissen. De opleiding volgt daarmee de wens van studenten, die graag meer wildlife en verdiepende dierbiologie in de studie zien.

Foto: Marc Veraart

De zes specialisaties van Animal sciences waren tot nu toe voornamelijk gericht op het houden van landbouw- en gezelschapsdieren. De twee specialisaties Animal health & behaviour en Animal health management zijn nu samengevoegd tot Adaptation, health and welfare, om zo ruimte te maken voor Animal ecology.

‘Dierwetenschappen kampt met het imago van een koeien-, kippen- en varkensstudie, waardoor we het gevoel kregen studenten kwijt te raken aan andere studies’, vertelt opleidingsdirecteur René Kwakkel. ‘Terwijl onderzoekers in Zodiac zich steeds vaker bezighouden met fundamentele dierbiologische vraagstukken, zoals de genetische verschillen tussen wilde en gedomesticeerde paardenpopulaties. Dat wilden we graag laten terugkomen in de opleiding.’

Exotische dieren

Kwakkel stelde vast dat slechts een kwart van de bachelorstudenten bij Dierwetenschappen puur geïnteresseerd is in de ‘zuiver agrarische productie’. De rest heeft juist een brede interesse in het functioneren van dieren. Kwakkel: ‘Dat uitte zich bijvoorbeeld in de keuze voor een bachelorthesis over exotische dieren zoals reptielen en zeldzame huisdierrassen, maar ook in de populariteit van twee minors: Wildlife biodiversity en Biology of infectious diseases of humans and animals.’

Het was voor Kwakkel reden om de masteropleiding toekomstbestendiger te maken.

Dierwetenschappen kampt met het imago van een koeien-, kippen- en varkensstudie, waardoor we het gevoel kregen studenten kwijt te raken aan andere studies
René Kwakkel, opleidingsdirecteur van Dierwetenschappen

Gevraagd naar de carrièreperspectieven voor studenten die de nieuwe wildlife-specialisatie volgen, zegt Kwakkel dat de aanpassing mogelijkheden biedt. ‘We koppelen nu het onderwijs sterker aan de ontwikkelingen in het onderzoek en dat vergroot voor studenten de baankansen.’ De zogenoemde werkveldcommissie oordeelde positief over de aanpassing van het programma, zegt de opleidingsdirecteur.

Bachelorprogramma

In de nieuwe specialisatie kunnen studenten onder meer vakken en een afstudeervak volgen bij de Resource ecology group, een leerstoelgroep die zich onder andere bezighoudt met de ecologie van grote grazers in natuurgebieden. Deze leerstoelgroep was voorheen niet betrokken bij het onderwijs van Animal sciences. Hetzelfde geldt voor de leerstoelgroepen Aquaculture & fisheries en Marine animal ecology. Ook bij de andere specialisaties zijn vanaf volgend collegejaar meer leerstoelgroepen betrokken.

De volgende stap is om ook het bachelorprogramma aan te passen.