Nieuws - 17 mei 2001

Meer werk voor Natuurplanbureau leidt tot samenwerking

Meer werk voor Natuurplanbureau leidt tot samenwerking

Steeds vaker komen politici, bestuurders en beleidmakers met vragen bij planbureaus. De vragen worden bovendien steeds complexer. Het Natuurplanbureau, waaraan Alterra meewerkt, zal in de toekomst vaker samenwerken met andere planbureaus, stelt programmaleider drs. Paul Hinssen van Alterra.

De wereld van de Nederlandse planbureaus is stevig aan het veranderen. Dit voorjaar werd het Ruimtelijk Planbureau opgericht, en ten tijde van de Vijfde nota ruimtelijke ordening bleek dat de planbureaus meer gaan samenwerken: een evaluatierapport over de ecologische effecten van de nota werd uitgebracht door het Natuur- en het Milieuplanbureau samen, een ander evaluatierapport werd gepubliceerd met de namen van het Natuur- en het Milieuplanbureau, het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het nieuwe Ruimtelijke Planbureau.

Het Natuurplanbureau is eigenlijk al een groot samenwerkingsproject. Het RIVM is eindverantwoordelijk en de leiding is in handen van RIVM en DLO. Het planbureau heeft als wettelijk taak om jaarlijks het natuurbeleid te evalueren middels de Natuurbalans en vierjaarlijks de Nederlandse natuur door te lichten via de Natuurverkenning. De praktische uitvoering is in handen van het RIVM, Alterra, het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling en het Rijksinstituut voor Kust en Zee. Voor de kennis en informatie put het planbureau uit een breed netwerk van instanties als het LEI, TNO, universiteiten en gegevensverzamelaars als het vogelonderzoekinstituut Sovon.

Steeds vaker worden de planbureaus om advies gevraagd, en de vragen worden steeds complexer, vertelt Hinssen. Dat heeft tot gevolg dat ??n planbureau alleen het vaak niet kan behappen, terwijl de planbureaus vaak de enige instanties zijn waar politici, bestuurders en beleidmakers terecht kunnen voor grootschalige, integrale, onafhankelijke, Nederland-dekkende informatie en evaluaties. Achter de schermen is volgens Hinssen nog wel een discussie gaande of de verschillende planbureaus zich met een stem naar buiten toe zouden moeten presenteren. Maar samenwerking is logisch, stelt hij, en zou zowel het onderzoek als de presentatie van het onderzoek kunnen verbeteren. | M.W.