Nieuws - 10 januari 2008

Meer vakken over ondernemen

Studenten en promovendi van Wageningen Universiteit en Van Hall Larenstein kunnen vanaf volgend studiejaar meer vakken volgen over ondernemerschap. Half januari wordt hiervoor de subsidietoekenning verwacht van de minister van Economische Zaken. Het Dutch Agro-Food Network of Entrepreneurship (Dafne) moet studenten ondernemendheid meegeven en bewust maken van de maatschappelijke waarde van hun kennis.
Wageningen Universiteit heeft het initiatief genomen voor Dafne, waaraan ook de groene hogescholen Van Hall Larenstein, HAS Den Bosch en CAH Dronten meedoen. Het totale budget is bijna vier miljoen euro. SenterNovem, het agentschap voor duurzaamheid en innovatie van het ministerie van EZ, draagt maximaal de helft bij. De rest komt van het bedrijfsleven (vier ton), de provincie Gelderland (drie ton), en de onderwijsinstellingen zelf.
‘Het gaat niet direct om het oprichten van bedrijven, maar om zoveel mogelijk studenten te leren meer ondernemend te zijn’, zegt Dafne-coördinator prof. Hans Dons, tevens hoogleraar Entrepreneurship in Life Sciences.
Als de subsidie er komt, zal er naast de twee MSc-vakken over ondernemersschap die nu al aan Wageningen Universiteit worden gegeven een groot aantal nieuwe onderwijsactiviteiten worden ontwikkeld voor bachelor-, master- én PhD-studenten. Een voorbeeld is de ontwikkeling van een BSc-minor van vier vakken over innovatie en entrepreneurship, voor in principe alle bètastudenten.
Een ander voorbeeld van nieuw onderwijs is een soort zomercursus voor Wageningse promovendi, die hen leert nadenken over wat de kennis die ze ontwikkelen kan betekenen voor de maatschappij. De cursus wordt ontwikkeld in samenwerking met de Businessschool van de Universiteit van Wisconsin, in het Amerikaanse Madison. ‘In de VS leeft al veel meer het besef dat het de verantwoordelijkheid van de universiteit is om te zorgen dat kennis ook gebruikt wordt’, zegt Dons.