Nieuws - 10 oktober 2017

Meer studentenkamers op campus

tekst:
Roelof Kleis

De universiteit moet de toestroom van studenten opvangen door ook op de campus huisvesting te realiseren. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten.

© Roelof Kleis

De groei van het aantal studenten wordt in toenemende mate als een last ervaren door de Wageningse politiek. Studenten zijn van harte welkom, maar voldoende huisvesting realiseren is lastig. Woningbouw voor ouderen, starters, statushouders en zogeheten kenniswerkers dreigt in het gedrang te komen. Naast extra woningbouw in de stad is het daarom noodzakelijk én mogelijk om ook op de campus te bouwen voor studenten.

Een meerderheid van de raad sprak zich per amendement voor die optie uit. Coalitiedeelnemer de Stadspartij en de ChristenUnie stemden tegen. Steun was er ook voor een opdracht aan burgemeester en wethouders om bij de regiogemeenten Ede en Renkum aan te kloppen om het voorspelde woningtekort voor studenten op te vangen. Tot aan 2022 zijn naar verwachting zo’n 1400 kamers voor studenten nodig.

plazawonen.jpg

Fiets
Voor de opvang in Wageningen hebben burgemeester en wethouders mogelijke bouwlocaties aangewezen. Het gaat om de Bornsesteeg (rondom de sterflat), Asserpark, het gebouw achter de Aula, het postkantoor, de Rijn IJssel-school aan de Marijkeweg en de Olympiahal. Deze plekken zijn volgens het college het meest gunstig voor studenten, omdat er openbaar vervoer in de buurt is, ze per fiets goed bereikbaar zijn en studenten in die omgeving passen.

Het voorstel werd na lang heen en weer gepraat in meerderheid aangenomen. Wat overigens niet wil zeggen dat er ook daadwerkelijk voor studenten wordt gebouwd. Zo zijn er voor het voormalige postkantoor plannen om er een plek van te maken voor kunst, cultuur en popmuziek. Diverse partijen zien op de plek van de Olympiahal veel liever woningen voor ouderen. Een motie om de sporthal van de lijst te halen redde het overigens niet.

Uitgesloten
Naast de genoemde locaties is een tweede lijstje vastgesteld. Hier is studentenhuisvesting mogelijk, maar ligt de nadruk op bouwen voor andere doelgroepen. Het gaat om de Dreijen, Duivendaal/ Hof van Wageningen, de SNS-bank, en een paar panden aan de Churchillweg (voormalige Intersport). Een derde lijst met plekken waar studentenhuisvesting wordt uitgesloten, haalde geen meerderheid.

Wonen en winkelen op de campus was tot een paar jaar terug taboe. Mede door de groei van WUR is de Wageningse politiek bijgedraaid. Dat leidde tot de bouw van Campus Plaza, waar 400 studenten een kamer hebben. Volgens woordvoerder Simon Vink is de campus nog lang niet vol. ‘De campus loopt door tot aan Algae Park. Aan de Kielekampsteeg is bijvoorbeeld ruimte voor studenten. Ook aan de overkant van de Mansholtlaan is nog ruimte.’

wake-up call