Nieuws - 7 september 2006

Meer studenten bij universiteit en hogeschool

Alle vestigingen van Wageningen UR trekken dit jaar meer studenten dan vorig jaar. De hogeschool had op 1 september 1002 studenten ingeschreven, 75 meer dan vorig jaar. De universiteit noteerde 588 eerstejaars voor een BSc-opleiding, tegen 530 vorig jaar.

Bij de universiteit lijkt Voeding en gezondheid de studie Biologie van de troon te stoten als grootste opleiding. Op 1 september stonden er zeventig eerstejaars voedingsstudenten in de database van de universiteit, tegen 69 biologen. Dierwetenschappen is de op twee na grootste opleiding met 64 inschrijvingen. De instroomcijfers van de MSc-opleidingen van de universiteit zijn door een andere inschrijfprocedure niet goed te vergelijken met die van vorig jaar, maar ook daar verwacht de universiteit groei. De universiteit verwacht 345 buitenlandse MSc-studenten, ruim 50 meer dan vorig jaar.
Ook bij hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) leveren de instroomcijfers vooral goed nieuws op. In Velp maakt de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting een grote sprong, van 137 eerstejaars in 2005 naar 170 nu, waarschijnlijk door de nieuwe specialisatie op het gebied van de tuininrichting.
Het deel van de hogeschool dat in Wageningen zit (voorheen Deventer) groeit ook: 135 eerstejaars vorig jaar, nu 154. De groei zit vooral bij de opleiding Dier- en veehouderij die een paardenspecialisatie heeft. De opleiding trekt negentig eerstejaars, bijna dertig meer dan in 2005. Dat lijkt vooral te komen door de komst van ongeveer veertig Duitse studentes. Daarmee werpt de wervingscampagne van de hogeschool in Duitsland duidelijk vruchten af.
Ook de hbo-opleiding Diermanagement in Leeuwarden groeit dankzij de komst van meer Duitsers. Het aantal Nederlandse studenten bij Diermanagement daalt, maar de opleiding is daar nog altijd veruit de grootste opleiding met 226 eerstejaars. Verder komt de groei door de stormachtige start van de specialisatie Forensic sciences, onderdeel van de opleiding Biotechnologie. Deze opleiding, die samen met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden wordt aangeboden, trekt 122 studenten. Hiervan staat de helft ingeschreven bij VHL. / Albert Sikkema, Korné Versluis