Nieuws - 8 september 2017

Meer rust in Radix

tekst:
Stijn van Gils

Een kleine verbouwing moet rumoerige werkplekken in Radix rustiger maken. Het idee van open kantoortuinen blijft wel bestaan.

© Stijn van Gils

In Radix-West zijn tijdens de zomer op een achttal plaatsen glaswanden geplaatst om kantoorruimtes af te scheiden van de gangen. Nu de wanden geplaatst zijn, wordt de klimaatbeheersing opnieuw ingeregeld. Dat kan enkele maanden duren. De wanden moeten rustiger werkplekken garanderen. ‘We kregen klachten van medewerkers die last hadden van het geluid', licht gebouwmanager Sonja Nooy toe. 'Ook bleek dat het klimaat op sommige plekken onvoldoende was.’ Na uitgebreide gesprekken met verschillende gebruikers, is dit de oplossing geworden.

Minder ruimte
Tijdens de bouw van Radix rond 2009 wilde de WUR graag experimenteren met
kantoortuinen. Dit zijn grote open ruimtes, waar medewerkers bij elkaar zitten en elkaar
snel kunnen vinden. De nieuwe opzet functioneerde, totdat de Plant Sciences Group in 2013 besloot met minder ruimte toe te kunnen. Onder andere de Agro Food Sciences Group werden toen deels in Radix gehuisvest. De dichtere bezetting leidde in de praktijk tot meer klachten over geluidsoverlast.

Tevreden
De verbouwing betekent volgens Nooy niet dat de WUR afstapt van de kantoortuinen. Een deel van Radix blijft nog steeds open. Ook de combinatie tussen gang en kantoor blijft op veel plaatsen gehandhaafd. Uit een kleine rondgang blijkt dat medewerkers overwegend tevreden zijn met de aanpassingen en dat ze meer rust ervaren.

Op groepen waar de glaswanden ontbreken, heerst geen jaloezie. ‘Van langslopende medewerkers heb je sowieso maar weinig last. Wat soms wel stoort zijn collega’s die een computer naast je overleggen’, vertelt masterstudent Francesco Desiderio. ‘Maar dat weegt echt niet op tegen het voordeel om allerlei collega’s vlak bij je in de buurt te hebben.’