Nieuws - 14 juni 2007

Meer ruimte voor kritiek op proefschriften

Leden van leescommissies moeten meer gebruikmaken van de mogelijkheid om kritiek te leveren op proefschriften. Het College van Promoties van Wageningen UR gaat dit stimuleren. Dat is het resultaat van een kritische evaluatie van de manier waarop leescommissies functioneren

De evaluatie is uitgevoerd op verzoek van het College voor Promoties. Dat gaat ook een systeem invoeren om het niveau van de proefschriften te vergelijken met theses uit andere landen. De raad van bestuur heeft bij het College voor Promoties aangedrongen op een dergelijke beoordeling, die een beeld moet geven van de positie van het Wageningse onderzoek in de wereld.
Leescommissies kunnen nu al commentaar geven op proefschriften, maar daarvan maken ze nog te weinig gebruik, verklaart Frans Kok, decaan van de Wageningse onderzoeksscholen en lid van het College voor Promoties. ‘We hebben nu al ruimte voor commentaren, maar we constateren regelmatig dat die niet wordt benut. Meestal zijn het juist de externe referenten die wel gebruikmaken van de commentaarmogelijkheid.’
In het nieuwe systeem zal een onvoldoende van één van de leden van de leescommissie altijd leiden tot uitstel van de promotie. De promotor moet de promovendus vervolgens begeleiden bij de verbetering van het proefschrift. Het systeem wordt na de zomer ingevoerd, zegt Kok. De directeuren van de onderzoeksscholen hebben hun goedkeuring gegeven.
Vorige week uitte Aad Termorshuizen in Resource nog kritiek op de kwaliteit van de promoties. ‘Als opponent voel ik me bij de plechtigheid vooral een decoratief element’, schreef hij. Termorshuizen vindt dat externe referenten commentaar moeten kunnen geven op conceptteksten.
Paul Richards, hoogleraar Technologie en agrarische ontwikkeling, kent het Britse systeem waarbij proefschriften op die manier worden beoordeeld. Hij meent dat daarbij veel tijd verloren gaat. ‘Als we dat hier zouden doen, gaat de dynamiek van het proces verloren. Het Britse systeem heeft voordelen, maar het Wageningse ook. De publieke verdediging van het proefschrift biedt waarborgen, ook al heeft de kandidaat de titel al binnen.’