Nieuws - 14 mei 2013

Meer regen op Veluwe dankzij de Veluwe

Sommige delen van de Veluwe hebben 's winters 17 procent meer regen dan elders in het natuurgebied. Dat komt door de Veluwe zelf.

regenbui.png
Bos en bergen hebben een effect op het klimaat in de omgeving. Iedereen heeft dat wel eens ervaren in de Alpen. Aan de ene kant van een berg regent het, aan de andere kant schijnt de zon uitbundig. Maar dat zijn bergen. Wat is het effect van pak 'm beet de Veluwe op regenval? Hoogteverschillen zijn daar maximaal krap aan honderd meter. Maar dat scheelt meer dan je denkt, toont onderzoek van meteoroloog Herbert ter Maat (Alterra) en collega's aan.
Model
Om de invloed van hoogte of landgebruik te meten zijn wetenschappers aangewezen op modellen. Je kunt nu eenmaal niet even de Veluwe kappen of gladstrijken. Ter Maat gebruikte een weermodel waarin hij beide uiterste situaties nabootste en afzette tegen een controle gebaseerd op echte gegevens van een doorsnee zomer- en wintermaand in ons land. Ter Maat:  'Het verschil met de controle zegt dan iets over het aandeel van bos of hoogte op de regenval.'
Zoals gezegd is dat aandeel aanzienlijk. Vooral in de winter hebben bos en hoogte veel invloed. Die invloed van beide kan plaatselijk oplopen tot een verschil in neerslag van bijna 18 procent. In de zomer is de extra regenval minder: maximaal 10 procent door hoogte en zes procent door bos. Gemiddeld over de hele Veluwe is het verschil overigens met zes millimeter extra regen een stuk minder.
Weer beinvloeden
Dat er meer regen valt op de Veluwe is overigens geen nieuws. Volgens waarneming van het KNMI kan lokaal jaarlijks wel 75-100 millimeter (10-15 procent) meer regen vallen dan in de rest van het land. De simulaties van Ter Maat laten zien waar dat door komt. Bos en hoogte leiden tot veranderingen in verdamping, verticale windsnelheid en turbulentie. Die veranderingen hebben hun weerslag op wolkenvorming en uiteindelijk de regenval.
Met bomen planten kun je dus het weer beïnvloeden. Ter Maat: 'Bos heeft invloed op neerslag. Bos houdt beter water vast dan grasland. Op gematigde breedtes zoals hier heeft de omzetting van grasland in bos dus een effect.' Die wetenschap is vooral ook belangrijk om de bestaande klimaat- en weermodellen te verbeteren. 'Je ziet dat je het landgebruik en de topografie goed in je model moet stoppen, want het beïnvloedt je resultaat.'