Nieuws - 7 maart 2016

Meer proefdieren aan universiteit

tekst:
Roelof Kleis

Wageningen Universiteit gebruikte in 2014 14.148 proefdieren. Dat is bijna een tiende meer dan het jaar daarvoor. De kip blijft koploper.

De cijfers komen uit het jongste rapport ‘Zodoende’ van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Wageningen Universiteit gebruikte in 2014, het jongste verslagjaar, 4976 kippen voor experimentele doeleinden. Een goede tweede is de vis, waarvan er 3742 werden gebruikt. De proefdier-top-drie wordt gecompleteerd door het varken, waarvan er 1715 werden gebruikt. Dat is bijna vier keer zoveel als het jaar daarvoor.

Het toegenomen proefdiergebruik is volgens proefdierdeskundige Rob Steenmans van Corporate Education, Research &Innovation niet verontrustend. Het getal schommelt van jaar tot jaar. In 2013 nam het gebruik juist met ruim dertien procent af. ‘Wij zijn maar een relatief kleine vergunninghouder. Als er in een jaar toevallig meerdere projecten van aio’s lopen, neemt het totaal al snel toe.’

Steenmans wijst er bovendien op dat de totalen niets zeggen over het ongerief dat dieren ondervinden van proeven. Dat ongerief is volgens hem gemiddeld genomen voor de universiteit gering.  Neem de koe. Het aantal gebruikte runderen verdubbelde in het verslagjaar tot 1106 dieren. Steenmans: ‘Daarbij ging het om een proef in het veld waarbij ten behoeve van een genetisch onderzoek één keer een bloedmonster werd afgenomen. Volgens de regels is dat dan een dierproef.’

Wageningen Universiteit staat in de middenmoot wat betreft proefdiergebruik onder universiteiten en academische onderzoeksinstellingen. Grootverbruiker is de Radboud Universiteit Nijmegen met 49.503 proefdieren, gevolgd door het Erasmus MC Rotterdam(38.562) en het Leids UMC (30.321). Groningen (26.067 proefdieren) en AMC/Universiteit van Amsterdam (23.132) gaan Wageningen ook nog voor. De Universiteit Twente sluit de rij met slechts 325 proefdieren.

Dat beeld verandert overigens als ook het proefdiergebruik van DLO wordt meegenomen. DLO heeft de jongste cijfers nog niet paraat, maar kwam over het jaar 2013 tot twee keer zoveel proefdieren als de universiteit. Dat maakt Wageningen UR in een klap grootgebruiker binnen de academische wereld. Het proefdiergebruik binnen DLO neemt overigens al een aantal jaren flink af.