Nieuws - 7 april 2011

'Meer ontwikkelingsgeld naar landbouw'

Nederland moet de komende tien jaar een miljard euro per jaar besteden aan het vergroten van voedselzekerheid en het bestrijden van honger in ontwikkelingslanden. Dat adviseert Worldconnectors, een groep invloedrijke Nederlanders, aan de staatssecretarissen Ben Knapen (ontwikkelingssamenwerking) en Henk Bleker( landbouw).

Dat geld is nu hard nodig om 1 miljard mensen die lijden aan chronische honger en ondervoeding te helpen, vindt Worldconnectors, een club onder voorzitterschap van Herman Wijffels (oud-topman Rabobank) en Sylvia Borren (directeur Greenpeace Nederland). Ook is het een goede investering om voldoende voedsel te produceren voor een wereldbevolking van 9 miljard mensen, vindt de groep.  
 
De aanbevelingen van Worldconnectors zijn gebaseerd op een serie gesprekken met experts op het gebied van armoedebestrijding en landbouw, zoals de Wageningse hoogleraren Rudy Rabbinge, Arie van Kuyvenhoven en Hans Eenhoorn (tevens oud-topman Unilever). De groep erkent dat er al geruime tijd meer aandacht is voor de landbouw, maar vindt het tijd dat die aandacht ook leidt tot een verschuiving in de prioriteiten. Het aandeel voor de landbouw in ontwikkelingshulp moet drastisch omhoog. Dat gaat ten koste van andere posten binnen de begroting voor ontwikkelingssamenwerking. Nu gaat ongeveer een half miljard euro naar landbouw of aan landbouw gerelateerde onderwerpen.
 
De Worldconnectors geven zelfs aan waar het geld exact aan besteed moet worden. Ze wil dat de regering 250 miljoen euro uitgeeft aan ‘agri-hubs’: regionale centra waar overheden, wetenschap, bedrijfsleven en ontwikkelingsorganisaties gaan samenwerken. Verder wil ze dat 150 miljoen euro wordt besteed aan bestrijding van honger, met veel aandacht voor kleine boeren en kwetsbare groepen in een select aantal ontwikkelingslanden.