Nieuws - 1 januari 1970

Meer ongewenst gedrag op werkvloer

De afgelopen twee jaar hebben de vertrouwenspersonen van Wageningen UR iets meer klachten aangehoord over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer dan in de jaren daarvoor. In hun jaarverslag pleiten ze voor meer aandacht voor deze klachten. Want organisaties die onder druk staan, zijn vatbaarder voor incidenten met ongewenst gedrag, aldus de vertrouwenspersonen.

Onder ongewenste omgangsvormen wordt niet alleen seksuele intimidatie verstaan, maar ook pesten, agressie, intimidatie en discriminatie. Uit het verslag over de jaren 2003 en 2004, dat onlangs verscheen, blijkt dat de vertrouwenspersonen in totaal 57 klachten behandelden, waarvan er uiteindelijk vier officieel werden. Vergeleken met de voorgaande jaren is dat een lichte stijging.
In bijna de helft van de gevallen ging het om intimiderend of manipulerend gedrag, in een kwart van de gevallen om pesten. Het merendeel van de klagers is vrouw, en de ‘aangeklaagden’ zijn vaak hoger geplaatste mannen.
Voor de lichte stijging van het aantal klachten hebben de vertrouwenspersonen geen echte verklaring. Wel signaleren ze dat ook het aantal klachten over bijvoorbeeld werkinhoud en arbeidsomstandigheden, die bij de ombudsvrouw van de universiteit binnenkomen, is gestegen. Mogelijk is er een verband met reorganisaties. ‘Als er mensen uit moeten, hebben sommigen de neiging te gaan hakken op personen die minder goed liggen. Het gebeurt bijvoorbeeld ook dat mensen een krant met een vacature onder hun neus geschoven krijgen. Het kan best zijn dat het niet kwaad bedoeld is, maar soms voelen mensen zich erdoor geïntimideerd’, aldus Maria Baltussen, één van de zestien vertrouwenspersonen binnen Wageningen UR.
Het verontrust de vertrouwenspersonen dat geen van de klagers die de afgelopen twee jaar een officiële procedure startten, in het gelijk is gesteld. Baltussen: ‘Het waren serieuze klachten, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. De externe klachtencommissie wordt nu ad hoc gevraagd. Misschien krijgt zo’n commissie meer kwaliteit met een vaste voorzitter.’
De vertrouwenspersonen willen verder dat er na vier jaar afwezigheid eindelijk weer een vertrouwenspersoon voor studenten wordt aangesteld. ‘Studenten hebben toch eigen problemen en zitten in een andere positie door bijvoorbeeld afhankelijkheid van begeleiders.’
Twee weken geleden hebben de vertrouwenspersonen nieuwe informatiefolders verspreid, met daarin uitleg over hun werk, en waar ze te vinden zijn. De vertrouwenspersonen kunnen Wageningen UR gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. / YdH

Zie ook het debat.